Mariëtte van Duin is op de ALV benoemd als nieuw WOC-bestuurslid voor de sector zakelijke dienstverlening. Zij heeft al sinds 1985 een eigen logopediepraktijk in Wageningen, Logopedie van Duin, gevestigd in de Roghorst. Inmiddels kent het bedrijf ook een vestiging in de Harskamp en zijn er drie logopedisten in dienst.

Mariëtte is dochter en kleindochter van een ondernemer. Het was de liefde die haar ooit vanuit Noord-Holland naar Wageningen bracht, de stad die zij inmiddels haar tweede grote liefde noemt. “Ik zou hier nooit meer wegwillen. De omgeving is prachtig en de stad heeft een volstrekt eigen dynamiek.”

Combinatie van mensen
Mariëtte heeft het WOC beter leren kennen toen zij als bestuurslid van Belangenvereniging Bewoners Roghorst betrokken was bij het dossier Beter Bereikbaar Wageningen. “Ik vond toen dat het WOC daar een duidelijk verhaal neerzette. Toen ik een keer aanwezig was op het Wagenings Ondernemers Café werd ik getroffen door de levendigheid en de bijzondere mix van ondernemers, politici en mensen van de WUR. Iedereen sprak met iedereen en bleek erg betrokken bij alle ontwikkelingen. Die keer beklommen onder andere Ger Willems van FrieslandCampina en Simon Vink de zeepkist met prikkelende visies op de bereikbaarheid van Wageningen. Een onderwerp dat gezien de gepassioneerde discussie na afloop erg bleek te leven onder de diverse bezoekers.”

Geïnteresseerd
Omdat Mariëtte op politieke avonden bij de gemeenteraad regelmatig actief deelnam aan het debat, en duidelijk betrokken was bij het Wagenings ondernemen, kwam zij in beeld voor een rol als bestuurslid van het WOC. “Toen ik gevraagd werd, moest ik er wel even over nadenken. Ik had me zelf nog niet direct in die rol gezien. Maar uiteindelijk heb ik toch volmondig ja gezegd, omdat ik vind dat je niet altijd langs de zijlijn kunt blijven staan. Daar kom je niet verder mee. De Wageningse ondernemers zijn een belangrijke factor in de aantrekkelijkheid van Wageningen als gemeente, zowel om te wonen als om te werken. Het WOC speelt daarbij een sterk verbindende rol. Ik ben altijd geïnteresseerd in wat mensen beweegt en ga graag met mensen in gesprek op basis van meningen en argumenten. En meningen en argumenten zijn er genoeg binnen het WOC.”

Grebbedijk en haven
Mariëtte wil de komende maanden vooral gebruiken om het WOC en de Wageningse ondernemers nog beter te leren kennen. Maar één dossier heeft alvast haar speciale interesse; de versterking van de Grebbedijk en de kansen die dat biedt voor de ontwikkeling van de haven. “Ik ben een van de Dijkdenkers, die onder leiding van het Waterschap en Rijkswaterstaat meedenken over de kansen die de dijkversterking biedt. Kansen voor de bedrijven in de haven, maar ook voor de mogelijke ontwikkeling van een toeristische haven of nieuwe natuur. Het is een meer dan uitstekende mogelijkheid voor de stad om aan het water een nieuwe toegang te creëren.”

Share This