Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Gelderland stelden in het ontwerp-inpassingsplan vast voor Beter Bereikbaar Wageningen (BBW), inclusief het milieueffectrapport. Tot 24 januari kon iedereen een reactie sturen op dit plan. Uiteraard heeft het WOC dit ook gedaan, samen met de Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW). We moeten helaas concluderen dat het plan niet voldoet aan de oorspronkelijke doelstellingen. Ook maken we ons grote zorgen over de bereikbaarheid tijdens de geplande werkzaamheden.

Lees hier onze zienswijze zoals die gestuurd is naar de Provincie.

Share This