De provincie Gelderland heeft de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau Beter Bereikbaar Wageningen ter inzage gelegd. Mede namens de W12, de twaalf grootste werkgevers van Wageningen, hebben wij onze zienswijze ingediend. De notitie geeft wat ons betreft een goede inhoudelijke afbakening van de uit te voeren milieuonderzoeken in het MER. De terugblik hoe is gekomen van de verschillende alternatieven en de besluiten is wat ons betreft compleet. In onze zienswijze laten wij weten niets te zien in het recente verzoek van de gemeenteraad om ook andere varianten weer mee te nemen in het onderzoek. Het leidt tot vertraging van het proces en aanzienlijke extra (onderzoeks)kosten. Lees hier onze complete zienswijze.

Ontwerpers van de provincie Gelderland en vertegenwoordigers van Wageningse belangengroepen gaan samen tracés schetsen voor een route die Wageningen beter bereikbaar moet maken. Deze ontwerpateliers zouden eind mei beginnen. Deze week hoorden we echter dat ze uitgesteld zijn tot na de zomervakantie. We begrijpen dat de provincie dit zorgvuldig wil doen, maar we vinden het bijzonder spijtig dat het proces nu wederom vertraging oploopt. Namens W12 en WOC schuiven Leo Zwinkels van Keygene en Albert Getkate van AgruniekRijnvallei aan bij de ontwerpateliers.

Meer info bij de Provincie Gelderland.

Share This