Het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) is boos en teleurgesteld in de keuze die de provincie heeft gemaakt om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. “Wij voelen ons belazerd”, stelt WOC voorzitter Sjirk Bijma. “Opeens blijkt nu dat halverwege de spelregels veranderd zijn. Het staat ver af waar democratie voor staat. Er is sprake van veel verloren tijd en geld.”

“We waren teleurgesteld toen de provincie meedeelde te kiezen voor het opwaarderen van de bestaande route, de ABR. Wij hadden een grote voorkeur voor een nieuwe route over de Campus.”, aldus Bijma. “Maar toen wij vernamen dat er opeens 6 miljoen euro extra beschikbaar is én provincie, gemeente en WUR blijkbaar al langer in overleg waren over een aangepaste variant van de ABR, voelden we ons belazerd. Met 6 miljoen euro extra hadden wij één van de Campusroutes ook aantrekkelijker kunnen maken.”

Zorgvuldigheid blijkt niets waard
Volgens Bijma is er afgesproken dat alle partijen hun voorkeur zouden indienen op basis van de onderzochte varianten, zonder met nieuwe te komen. “En dan blijken provincie, gemeente en WUR al langer in overleg over een andere en duurdere ABR. Dat mag blijkbaar, maar ik noem het achterbaks. Dat dit overleg al bezig was toen wij als WOC en W12 onze voorkeur presenteerden aan de gedeputeerde, vind ik echt niet kunnen. Het doorlopen traject van de afgelopen zeven jaar met inspraak in de klankbordgroep is in één keer aan de kant geveegd met deze nieuwe variant. Wij vinden het een schande. Ook de ‘zorgvuldig’ doorlopen MER-procedure en de inspraak/vragenronde hierop blijkt nu niets meer waard te zijn. Blijkbaar kan binnen een maand een totaal nieuwe variant worden gepresenteerd waar nog geen MER onderzoek voor is gedaan. Een tunnel voor autoverkeer op de Nijenoord Allee op 5 meter diepte die continu bemalen moet worden vanwege grondwater zal de nodige CO2 uitstoot veroorzaken.”

Geen structurele oplossing
Bijma stelt ook dat de keuze van de provincie voor de Alternatief Bestaande Route de problemen in Wageningen niet structureel oplost. “Als ondernemers pleiten we al jaren voor een goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen, de haven, de Campus en de binnenstad. We willen graag een oplossing die ook in 2040 nog voldoet. Daarom had een route over de Campus onze grote voorkeur. Je beschikt dan bovendien over twee routes, wat sowieso meer capaciteit oplevert. Met het opwaarderen van de huidige route over de Nijenoord Allee en de Mansholtlaan red je het echt niet. Ik ben bang dat we de discussie over de bereikbaarheid over een paar jaar weer kunnen voeren, omdat het verkeer dan weer opnieuw vast staat.”

WOC blijft wel betrokken
Het WOC blijft volgens Bijma wel betrokken bij het ontwerp en de inrichting van de nieuwe weg. “We zijn boos over de gang van zaken en we zijn niet blij met de uiteindelijke keuze. Maar we blijven wel de belangen van de Wageningse bedrijven en ondernemers zo goed mogelijk behartigen. Het blijft voor hen namelijk belangrijk dat er snel en écht wordt doorgepakt. Wij zullen er op blijven hameren dat de doorstroming en de robuustheid ook in de ABR overeind blijven.”

 

Share This