Het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) heeft de Stichting herstel stadsgezicht Wageningen (SSW) een lening van 5.000 euro toegekend. WOC-voorzitter Sjirk Bijma overhandigde dit bedrag tijdens het Wagenings Ondernemers Café symbolisch met een cheque aan Rienk Kuiper, bestuurslid van de SSW. Met het bedrag faciliteert het WOC de start van een crowdfundingcampagne om geld te werven voor het herstel van de Bergpoortbrug bij de Hoogstraat en het Serreplein.

Het WOC heeft de afgelopen jaren een flink eigen vermogen opgebouwd. De vereniging heeft vorig jaar besloten om een deel van dat geld te gebruiken om ondernemersinitiatieven te ondersteunen. Het geld kan bijvoorbeeld ingezet worden voor bepaalde speerpunten, sectoren of voor innovatieve plannen van ondernemers. Het gaat daarbij om leningen die terugbetaald moeten worden als de plannen rendabel blijken te zijn. Het WOC neemt daarbij het risico dat als plannen niet rendabel zijn, het geld niet terugbetaald kan worden.

Volgens Bijma zijn er afgelopen jaar meerdere plannen ingediend. Het WOC-bestuur heeft die gedegen bestudeerd en besloten dat het plan van de SSW in aanmerking kwam voor een bijdrage. De SSW wil de Bergpoortbrug in oude glorie herstellen en heeft hier plannen voor ontwikkeld en fondsen voor gezocht. Om daadwerkelijk aan de slag te kunnen, is nog een bedrag van circa 60.000 euro nodig. Dat wil de SSW door middel van crowdfunding bijeen brengen. Met de lening van het WOC kan die crowdfunding gedegen opgezet worden. “Wij hebben als WOC al eerder de plannen voor het herstel van de brug van harte ondersteund”, aldus Bijma. “Wij vinden het ook belangrijk dat de entree van de binnenstad daarmee verbeterd wordt. Ik denk dat heel Wageningen dat belang ziet en dat de crowdfunding een succes gaat worden. Dan krijgen wij als WOC ook onze lening terug en kunnen we weer andere projecten ondersteunen.”

Rienk Kuiper, bestuurslid van de SSW, was verguld met de bijdrage van het WOC. “Ik beschouw deze cheque als de eerste steen voor het herstel van de Bergpoortbrug. Samen met de toezegging van gemeente en binnenkort hopelijk ook van de provincie, hoop ik dat we nu echt aan de slag kunnen om de entree voor de binnenstad te verbeteren. Deze lening van het WOC maak het ons in ieder geval mogelijk om de crowdfundingcampagne op poten te zetten.”

Meer informatie over het herstel van de Bergpoortbrug is te vinden op https://sites.google.com/site/stadsgracht/home.

Share This