De gemeenten Wageningen, Ede en de provincie Gelderland werken aan plannen om een snelle fietsroute te ontwikkelen tussen Ede-Centrum, Bennekom en Wageningen-Centrum.

Een snelle fietsroute heeft als doel er voor te zorgen dat grote stromen fietsers sneller en makkelijker vanuit bepaalde locaties naar bestemmingen kunnen komen. In dit geval gaat het om een verbinding tussen Ede Centrum en Wageningen Centrum met als belangrijkste tussenbestemmingen: Station Ede-Wageningen, Kenniscampus Ede, kern Bennekom en Wageningen Campus. Het voordeel van een snelle fietsroute boven een normaal fietspad is dat je als fietser ‘door kan fietsen’. Je hoeft (bijna) niet te stoppen, geen scherpe bochten te nemen of (onnodig) steile hellingen te beklimmen. Hiermee wordt de inspanning van de fietser verlaagd, waardoor het fietsen aantrekkelijker wordt.

Klankbordgroep
Om zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van de direct betrokkenen wordt er in Wageningen samengewerkt met een klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en maatschappelijke groeperingen. Samen met de klankbordgroep is de voorkeur uitgesproken voor een route vanuit over de Grintweg, Hoevestein, Churchillweg en de Stadsbrink. Een deel van de wegen wordt dan versmald, met meer ruimte voor fietsers en verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km per uur. Later komt er ook een aftakking naar Wageningen Campus.

Belangen van ondernemers
Ook het WOC neemt deel in de klankbordgroep in de persoon van bestuurslid Herbert Boon. “Ik ervaar die deelname als positief”, zegt Herbert. “Die snelle fietsroute komt er sowieso, maar we krijgen alle gelegenheid om onze ideeën en bezwaren naar voren te brengen. Als eigenaar van de Expert aan de Churchillweg krijg ik met de wegaanpassingen te maken. Maar ik probeer de belangen van alle ondernemers langs de route te behartigen. We worden daarin absoluut serieus genomen. Ik begrijp dat sommige ondernemers zich zorgen maken over de bereikbaarheid van hun zaak. Maar ik ervaar ook dat de plannenmakers daar zeker oog voor hebben.”

Informatiebijeenkomst 20 december
De gemeente Wageningen organiseert op donderdag 20 december in het Stadhuis een informatiebijeenkomst over de snelle fietsroute. Iedereen is hierbij welkom. De inloop is vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur start het programma met een gezamenlijke bijeenkomst waarin onder meer een presentatie van het project wordt gegeven. Daarna krijgt iedereen de mogelijkheid om geheel vrijblijvend de ontwerpen te bekijken en vragen te stellen of adviezen te geven. “Ik ga er in ieder geval naar toe”, zegt Herbert. “En ik adviseer alle ondernemers met bedrijven langs de route om dat ook te doen en met de deskundigen in gesprek te gaan.”

Kijk hier voor meer info over het project snelle fietsroute.

Share This