De provincie Gelderland, Regio Foodvalley en diverse werkgevers hebben maandag 30 september het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley ondertekend. Namens het WOC heeft voorzitter Sjirk Bijma getekend.

In het convenant leggen grote en kleine werkgevers uit de regio afspraken vast over het stimuleren van duurzame mobiliteit van hun werknemers. Doel is uitwisselen en leren van elkaars plannen voor het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fiets- en e-bikegebruik en openbaar vervoer. Hiermee verbetert de samenwerking en kiezen meer werknemers voor duurzaam vervoer. Daarmee verbetert ook de bereikbaarheid in de regio.

Infrastructurele oplossingen
Bijma legt uit dat de bereikbaarheid voor het WOC en haar 200 leden van groot belang is. “Door onze leden zijn al veel acties ondernomen op het gebied van duurzame mobiliteit en door hun inzet is veel winst behaald. Daarom werken we graag mee om onze achterban te stimuleren zich aan te sluiten bij het convenant en gezamenlijk afspraken te maken over het (verder) verduurzamen van mobiliteit.” Maar Bijma heeft niet getekend voordat in het convenant de tekst is toegevoegd dat veilige en toekomstbestendige infrastructurele oplossingen, naast duurzame mobiliteit, onontbeerlijk zijn en voor het WOC hoog op de agenda staan. “Het is voor ons een én-én-verhaal. Natuurlijk is duurzaam vervoer belangrijk, maar we verbeteren de bereikbaarheid van onze stad alleen als er ook infrastructurele oplossingen komen. In dat verband zijn we trouwens teleurgesteld dat de provincie vorige week heeft meegedeeld dat het definitieve plan voor een oplossing van de bereikbaarheid wederom een half jaar vertraging heeft opgelopen.”

Samenwerken
De gemeente Wageningen is namens de regio initiatiefnemer van het mobiliteitsconvenant en heeft in aanloop naar het convenant individuele bedrijven in de regio gevraagd hoe zij kunnen en willen bijdragen aan een duurzamere bereikbaarheid van de regio. Wethouder Peter de Haan: “We hebben voor dit convenant goed geluisterd naar de werkgevers en op hun duurzaamheidsplannen voortgebouwd. Door samenwerking te organiseren creëren we de juiste schaalgrootte om maatregelen echt te laten werken. Met een goed aanbod van alternatieven hoeft de auto niet meer elke dag de eerste keuze te zijn.“

De provincie Gelderland heeft het proces gefinancierd en stelt provinciale subsidies beschikbaar voor duurzaam vervoer. Gedeputeerde Christianne van der Wal: “Dit convenant vormt een eerste stap. Nu komt het aan op het uitvoeren van de afspraken. Ik ben dan ook benieuwd naar de eerste resultaten. Want om de regio bereikbaar te houden hebben we ook de inzet van bedrijven en hun medewerkers nodig.”

Vervolg
De afspraken uit het convenant worden de komende tijd uitgevoerd. Dit betekent bijvoorbeeld de start van pilots en communicatiecampagnes voor deelfietsen en OV bij werkgevers als FrieslandCampina, Unilever en CHE. Ook het opstellen van plannen voor duurzamer vervoer onder werknemers van de acht regiogemeenten is onderdeel van het convenant. Het is de bedoeling om het convenant de komende jaren uit te breiden met nog meer afspraken en deelnemers.

Share This