Wageningse bedrijven, instellingen en organisaties en de gemeente Wageningen gaan samenwerken om Wageningen klimaatneutraal te maken in 2030. Daarvoor is een gezamenlijk klimaatplan opgesteld, dat inmiddels door 18 ‘klimaatpartners’ is onderschreven. Het WOC is een van de klimaatpartners.
<br>
WOC-bestuurslid Maarten Kessel legt uit waarom het WOC meedoet. “Wij zijn een van de partners van ‘Wageningen Werkt Duurzaam’. Het doel daarvan is om ondernemers in Wageningen te ondersteunen bij het treffen van duurzame en energiebesparende maatregelen die de energiekosten voor bedrijven omlaag brengen. Daarnaast heeft het WOC uiteraard hart voor een duurzame samenleving. We hopen dat via het klimaatplan concrete projecten gerealiseerd worden die voordelen opleveren voor het Wageningse bedrijfsleven. Een regionale aanpak kan daarbij extra synergie opleveren. Het is in ieder geval een goede start dat veel neuzen nu dezelfde richting op staan.”
<br>
In het klimaatplan wordt vooral ingezet op projecten die een grote bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de doelstelling. De klimaatpartners richten zich daarom onder andere op toepassen van geothermie – als de geothermiecentrale bij Parenco doorgaat -, het volleggen van veel daken met zonnepanelen, op zonnevelden, het gezamenlijk realiseren van windmolens buiten Wageningen, het gasloos maken van Wageningse wijken en op klimaatneutrale bedrijven en bedrijventerreinen.
<br>
De urgentie van het klimaatprobleem wordt steeds duidelijker. Een aantal Wageningse  bedrijven, instellingen en organisaties wil gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om de doelen van een klimaatneutraal Wageningen in 2030 te halen. Deze doelen zijn inmiddels voor 27 % gehaald. Daarmee loopt Wageningen voor op de richtlijn uit het vorige klimaatplan. Inmiddels is het echter duidelijk dat de ontwikkelingen sneller moeten gaan dan destijds gepland; het is een grote uitdaging om in 13 jaar de overige 73 % te realiseren.
<br>
Vanaf begin dit jaar is er onder leiding van bureau Over Morgen in meerdere sessies nagedacht over de strategie en de projecten die nodig zijn om de omschakeling naar een klimaatneutraal Wageningen in een versnelling te krijgen. De klimaatpartners dragen ieder naar eigen vermogen bij, zowel ieder afzonderlijk maar ook door middel van gezamenlijke projecten. Op dit moment wordt het klimaatplan naast het WOC onderschreven door de volgende klimaatpartners: Wageningen UR, Wageningen Werkt Duuurzaam, Alliander, de Woningstichting, Idealis, Coöperatie ValleiEnergie, NIOO, RijnIJssel Vakschool, MARIN, Keygene, Platform Water Vallei en Eem, Hoom, Plant-e, GloedEnergie, Communicatiebureau de Lynx en Ennatuurlijk.
<br>
Wageningse bedrijven, instellingen en organisaties die zich willen aansluiten, kunnen hier het klimaatplan vinden en kunnen zich via dit formulier aanmelden.

Share This