Ons eigen vermogen is de afgelopen jaren flink gegroeid. Tijdens de voorjaars-ALV is besloten om een deel van dit geld, een bedrag van circa  € 20.000,  in te zetten voor bepaalde speerpunten, sectoren of voor innovatieve plannen van ondernemers. In de najaars-ALV gaan we beslissen waaraan het geld besteed gaat worden. Wij denken zelf aan het ondersteunen van projecten die een meerwaarde voor Wageningen en/of Wageningse ondernemers hebben. Het zou helemaal mooi zijn als onze bijdrage gaat fungeren als aanjager, of revolving fund, om projecten van de grond te krijgen. Inmiddels hebben wij al enkele interessante ideeën mogen ontvangen. Maar nieuwe ideeën zijn ook welkom, waarna we op de najaars-ALV een beslissing kunnen nemen. Hebt u een project dat onze ondersteuning kan gebruiken? Stuur dan uiterlijk vrijdag 3 november een e-mail naar het secretariaat waarin u het project kort beschrijft en welke ondersteuning het WOC daarin kan bieden.

Share This