De Stichting Wageningen Werkt Duurzaam, aanjager van duurzaam ondernemen, gaat zichzelf met een gerust hart opheffen. Het duurzaamheidszaadje is geplant, bedrijven begrijpen de urgentie en kunnen aan de slag. De werkzaamheden van de stichting worden vanaf 2021 nog wel deels gecontinueerd door de gemeente Wageningen en het Wagenings Ondernemers Contact.

De Raad van Toezicht van de Stichting Wageningen Werkt Duurzaam heeft in goed overleg met het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) en de gemeente Wageningen heeft besloten haar stichting op te heffen. Het inzicht dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft, wordt inmiddels breder gedeeld. Bedrijven begrijpen het belang ervan en kunnen zelf aan de slag. Daarom wordt de stichting nu met een gerust hart opgeheven.

Hoewel de stichting opgeheven wordt, blijft het waardevolle samenwerkingsverband voor en door bedrijven en instellingen uit Wageningen doorgaan. De naam en de website Wageningen Werkt Duurzaam, blijft hiervoor gewoon bestaan.

Als aanjager van duurzaam ondernemen vroeg de stichting vanaf eind 2016 aandacht voor duurzaamheid en was betrokken bij de pioniers op dit gebied. Ondertussen komt duurzaamheid, waaronder energie besparen en opwekken, een circulaire economie en biodiversiteitsherstel (vergroening), in een nieuwe fase. Deze vraagt een andere aanpak met meer initiatief vanuit het WOC zelf en via de gemeente: Het duurzaamheidsloket voor ondernemers geeft voorlichting. Net zoals voor bewoners gaat dit onderdeel worden van het loket bij de gemeente Wageningen. De stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen wordt onderdeel van het WOC.

WOC-voorzitter Sjirk Bijma is blij met de nieuwe constructie. “Als belangenbehartiger voor het hele Wageningse bedrijfsleven pakken wij ook op het gebied van duurzaamheid onze rol. Wij stonden aan de wieg van Wageningen Werkt Duurzaam en de laatste vier jaar is dat succesvol gebleken. We gaan ons richten op concrete projecten die ondernemers kunnen ondernemen om hun bedrijf duurzamer te maken. De provincie Gelderland heeft daarvoor subsidie ter beschikking gesteld die wij ten goede willen laten komen van de ondernemers.”

Bedrijven en instellingen die interesse hebben in een energiescan of andere regelingen voor energiebesparing kunnen contact opnemen met WOC-bestuurslid Maarten Kessel, info@kihon.nl. Hij verwijst u naar de juiste regelingen en contactpersonen.

Share This