Namens het WOC-bestuur hebben Simon Vink en Albert Getkate dinsdag 17 mei een bezoek gebracht aan gedeputeerde Helga Witjes van de Provincie Gelderland. Onderwerp van het gesprek was het dossier Beter Bereikbaar Wageningen.

In het gesprek hebben wij onze zorgen geuit over de verwachting van de fietsersaantallen die de Nijenoord Allee en de Mansholtlaan gaan kruisen. Ook hebben wij nogmaals benadrukt dat een goede westelijke ontsluiting van de Campus noodzakelijk is voor een goede uitvoering van alle plannen. We hebben nogmaals onze zorgen kenbaar gemaakt over de bereikbaarheid van Wageningen ten tijde van (langdurige) werkzaamheden. Tot slot hebben we benadrukt dat een goede doorstroming via de Rijnbrug in Rhenen belangrijk is voor Wageningen en de hele Regio FoodValley.

Wij hebben de indruk dat de gedeputeerde onze zorgen serieus neemt, maar doorpakken is in ieder geval ons devies. Lees hier de inspraaknotitie die wij na afloop van ons gesprek met de gedeputeerde naar de provincie hebben gestuurd.

Share This