Maud Hulshof is als wethouder verantwoordelijk voor onder andere Economie, Financiën, Participatie (werk en inkomen), Toerisme en Binnenstad. In december trad zij aan als opvolger van Dennis Gudden. Hoogste tijd voor een kennismaking in deze nieuwsbrief.

Hulshof kent het WOC al langer. Als gemeenteraadslid bezocht zij regelmatig het Wagenings Ondernemers Café. “Wat mij op die ondernemersborrels aantrekt, is de laagdrempelige sfeer. Het is een mooi initiatief om ondernemers, bestuurders en mensen uit het onderwijs met elkaar in contact te brengen.” Voordat zij wethouder werd was Hulshof HR Manager, onder andere bij FrieslandCampina op de Campus en bij AgroCares, een Wageningse start-up. “Die kant van het bedrijfsleven heb ik zo goed leren kennen. En natuurlijk ben ik ook gewoon consument die haar inkopen doet in de stad en graag de horeca bezoekt.”

Dochter van een ondernemer
Het ondernemerschap is Hulshof trouwens met de paplepel ingegoten. Haar ouders hebben lang een bedrijf als kantoorspecialist in de Achterhoek gehad. “De lessen die je daarmee leert, neem je je hele leven mee. Als er werk ligt, moet je dat oppakken. Elk telefoontje, elke klant is een kans. Hoe kan ik mensen aan elkaar koppelen. En elke euro die je uitgeeft moet nut hebben. Dat zijn lessen die ik nu nog steeds toepas. Als wethouder financiën vind ik dan ook dat je je als gemeente steeds moet afvragen of de uitgave die je doet het beste is dat je met dat geld kunt doen. Het is tenslotte toch belastinggeld van je inwoners en bedrijven. Dat je vervolgens vanwege politieke overtuigingen andere keuzes kunt maken, is inherent aan besturen.”

Contact met WOC en SOW
Dat ook ondernemers soms andere keuzes zouden maken, snapt Hulshof volkomen. “Vanuit hun optiek begrijp ik dat zij soms anders aankijken tegen zaken als parkeren en bereikbaarheid. Ik heb de afgelopen maanden veel contact gehad met winkeliers en ondernemers. Ook spreek ik regelmatig met bestuursleden van het WOC en de Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW). Dat gaat altijd op een prettige en toegankelijke manier. Ondernemers weten mij ook te vinden en dan voeren we constructieve gesprekken. We willen hetzelfde bereiken: een levendige, goed bereikbare stad waar het goed vertoeven en ondernemen is. De manier hoe we daar naar toe willen werken is soms verschillend. Inmiddels heb ik een aantal keren met een delegatie van het WOC-bestuur om tafel gezeten. In september ga ik aanschuiven bij een bestuursvergadering en ik ben ook van plan om geregeld bij een W12-bijeenkomst aanwezig te zijn.”

Samen kunnen we veel bereiken
In de gesprekken met het WOC heeft Hulshof extra waardering voor de Wageningse ondernemers gekregen. “De coronacrisis heeft er flink ingehakt, maar ik vind het knap hoe iedereen zich probeert aan te passen. Er zijn veel samenwerkingen ontstaan, kijk bijvoorbeeld naar de horeca en de terrassen. Met het WOC-bestuur heb ik ook gesproken hoe we zaken beter met elkaar kunnen afstemmen. Zo bieden lege panden in de binnenstad ook weer kansen om daar bijvoorbeeld flexplekken of cultuur in onder te brengen. Het zal onvermijdelijk zijn dat de werkloosheid de komende tijd gaat stijgen. Mogelijk biedt dat kansen voor ondernemers, zo wil ik graag in gesprek over welke personeelsbehoefte ondernemers hebben. Zo kunnen we elkaar helpen door bijvoorbeeld omscholingstrajecten te bieden. Maar ik wil ook kijken hoe we de Campus en de stad beter met elkaar kunnen verbinden. Denk aan living labs in lege panden, of startups in de stad. Ik wil ook graag in gesprek hoe we als stad verder gaan na de coronacrisis. Misschien kunnen we dat in de vorm van workshops samen gaan bespreken. Kortom ik zie dat we samen met ondernemers de komende tijd heel veel kunnen bereiken.”

Visie over de toekomst
Een concreet project waar Hulshof al mee bezig is, is een plan over de toekomst van de binnenstad. “De provincie heeft aangegeven om financieel bij te willen dragen aan het versterken van de binnenstad wanneer wij met een goed plan komen. Wij bekijken welke stappen we vooruitlopend op de nieuwe visie op de binnenstad al vorm kunnen geven omdat er al een breed draagvlak voor is in de stad en de gemeenteraad. Ook de nieuwe plannen voor de Aula krijgen daar bijvoorbeeld een rol in. Het is nu nog te vroeg om concrete uitspraken te doen, maar ik verwacht dat we komend najaar meer weten hoe we dit gaan aanpakken.”

FoodValley goed voor hele bedrijfsleven
In het kader van samenwerken noemt Hulshof ook alle ontwikkelingen rond FoodValley. “Ik zit in het regiobestuur en ook in het bestuur van FoodValley.nl. Het overkoepelende thema is daarin hoe we de wereld op een verantwoorde manier blijven voeden. Dat klinkt voor veel Wageningse ondernemers misschien als ver van hun bed, maar het biedt absoluut kansen. Natuurlijk voor de grote bedrijven die de laatste jaren op de Campus zijn gekomen en die er in de komende jaren op Born Oost hopelijk nog bijkomen. Maar er zijn ook veel jonge starters die op dit succes meeliften. En het heeft ook een positief effect op MKB’ers en het meer traditionele bedrijfsleven. Die starter kan zijn labopstelling wellicht laten maken door een installatiebedrijf. Dat grotere bedrijf heeft ook een accountant nodig. Die mensen bij het grote bedrijf zijn jarig en trakteren op taart van de plaatselijke bakker en de bloemist mag de boeketten voor bij de receptie leveren. Ik weet zeker dat het succes van FoodValley goed is voor het hele bedrijfsleven.”

Neem gerust contact op
Hulshof benadrukt tot slot dat zij openstaat voor ideeën van ondernemers. “Als je denkt dat het beter kan in onze stad, laat het dan vooral weten. Ik hoor dat graag. Veel ondernemers weten mij al te vinden, ik krijg regelmatig appjes. Maar ook bij problemen mag je contact met me opnemen. Ik kan niet alle individuele gevallen oplossen, maar als gemeente kunnen we het wel meenemen en zeggen wat wel en niet mogelijk is. Mail me dus gerust via bestuurssecretariaat@wageningen.nl

Share This