Op donderdag 17 juni is de startbijeenkomst van de Werkplaats Circulaire Voedselketens. Deze werkplaats is een samenwerking van verschillende programma’s en netwerken in Regio Foodvalley.
Steeds meer ondernemers en andere ketenpartijen in onze regio zijn bezig om verliezen te voorkomen en hun reststromen te verwaarden. Dat bespaart kosten en zorgt voor een duurzamere bedrijfsvoering en keten.
De werkplaats is een regionaal praktijknetwerk. Regionale bedrijven en initiatieven wisselen hier kennis uit en delen inspirerende praktijkervaringen en werken samen toe naar volgende stappen. Vaak in samenwerking met onderwijs, onderzoek en overheid.
Kijk hier voor meer info over het programma en aanmelden.
Share This