Het Wagenings Energiefonds helpt ondernemers, stichtingen en verenigingen over de streep om hun pand of productieproces te verduurzamen. Roy Ellenbroek, met een achtergrond in energiebesparing en duurzame technologie, is beheerder van het fonds en vindt het Energiefonds een heel goed instrument om organisaties te verduurzamen.

Voor grote duurzame projecten zoals een warmtenet wordt vaak wel geld vrijgemaakt en voor particulieren zijn veel regelingen voor zonnepanelen of isolatie. Het mkb en non-profitorganisaties dreigen tussen wal en schip te raken wat betreft financiering. “Ondernemers hebben bovendien wel andere dingen aan hun hoofd dan duurzaamheid. Ze houden zich vooral bezig met de primaire taken voor hun eigen onderneming. Energieverbruik speelt daarin vaak geen rol”, zegt Roy Ellenbroek. Gemiddeld nemen bedrijven 50 tot 70% van het totale energieverbruik voor hun rekening, en dat is in Wageningen niet anders. Voor energiebesparing vormen zij dus een belangrijke doelgroep.
Samen met Wageningen Werkt Duurzaam ondersteunt het Energiefonds ondernemers en pandeigenaren met het energiezuinig maken van hun bedrijfsvoering, zonder dat ze daar veel tijd aan hoeven te besteden. Wageningen Werkt Duurzaam begeleidt ondernemers, van een Energie Quickscan tot aan de offertefase. Op het moment dat er geen geld is voor de investering die met de maatregelen gemoeid gaat, komt het Energiefonds in beeld. Dit fonds verstrekt leningen tegen (maat)schappelijke voorwaarden. Naast zijn taak als fondsbeheerder heeft Ellenbroek daarbij een adviserende rol en weet hij met zijn achtergrond plannen goed in te schatten op haalbaarheid.

Lees verder

Share This