Wagenings Ondernemers Café

Contact tussen ondernemers

Wageningen telt honderden ondernemers. Sommigen kennen elkaar of doen onderling zaken. Maar soms zijn ze nog niet op de hoogte van elkaars bestaan. Het Wagenings Ondernemers Contact brengt ondernemers met elkaar in contact en vertegenwoordigt ondernemers bij de gemeente of andere overheden.

Wagenings Ondernemers Café

Daarom is het WOC gestart met het Wagenings Ondernemers Café. Ondernemers ontmoeten hier ondernemers, maar ook bestuurders en relaties die met ondernemers te maken hebben. Een goede mogelijkheid om onderling in een informele sfeer nieuwe contacten op te doen, of bestaande contacten te verstevigen. “Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten”, zegt WOC-voorzitter Sjirk BIjma. “Er is een zeepkist waarop iedereen zijn zegje kan doen. Maar we hebben geen uitgebreid programma met officiële sprekers, want onderling contact is het belangrijkste doel. Contact tussen ondernemers, maar ook met ons als WOC-bestuur. We nodigen naast de ondernemers ook de burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden en mensen van de WUR uit. Het is goed als al die mensen elkaar op een informele wijze regelmatig ontmoeten.”

Wanneer

Op de eerste woensdag van de maand van 17.30 tot 19.00 uur.

Waar

Het Wagenings Ondernemers Café wordt gehouden in het Café Onder de Linden, Haagsteeg 16.

Aanmelden

Aanmelden voor de borrel kan met onderstaand formulier.

Café Onder de Linden

Haagsteeg 16,
6708 PM Wageningen