Wagenings Ondernemers Café

 Contact tussen ondernemers

Wageningen telt honderden ondernemers. Sommigen kennen elkaar of doen onderling zaken. Maar soms zijn ze nog niet op de hoogte van elkaars bestaan. Het Wagenings Ondernemers Contact brengt ondernemers met elkaar in contact en vertegenwoordigt ondernemers bij de gemeente of andere overheden.

Wagenings Ondernemers Café

Om de onderlinge contacten te stimuleren, organiseert het WOC het  Wagenings Ondernemers Café. Ondernemers ontmoeten hier ondernemers, maar ook bestuurders en relaties die met ondernemers te maken hebben. Een goede mogelijkheid om onderling in een informele sfeer nieuwe contacten op te doen, of bestaande contacten te verstevigen.

Op dit moment zijn we bezig met een nieuwe invulling van het Ondernemers Café. Deze was altijd elke eerste woensdag van de maand. Deze regelmaat wordt anders. Onze eerstvolgende bijeenkomst is het Politiek Café op woensdag 5 oktober.