Wagenings Ondernemers Café

 Contact tussen ondernemers

Wageningen telt honderden ondernemers. Sommigen kennen elkaar of doen onderling zaken. Maar soms zijn ze nog niet op de hoogte van elkaars bestaan. Het Wagenings Ondernemers Contact brengt ondernemers met elkaar in contact en vertegenwoordigt ondernemers bij de gemeente of andere overheden.

Wagenings Ondernemers Café

Om de onderlinge contacten te stimuleren, organiseert het WOC het  Wagenings Ondernemers Café. Ondernemers ontmoeten hier ondernemers, maar ook bestuurders en relaties die met ondernemers te maken hebben. Een goede mogelijkheid om onderling in een informele sfeer nieuwe contacten op te doen, of bestaande contacten te verstevigen.

Komend jaar is er een nieuwe invulling van het Wagenings Ondernemers Café. Naast de reguliere ondernemersborrel gaan we ook een aantal keer op bezoek bij Wageningse bedrijven.

De planning voor 2024:

Woensdag 17 januari: Nieuwjaarsborrel bij Proost! op het 5 Mei Plein

Woensdag 7 februari: Ondernemersborrel bij Kinderopvang Wageningen

Woensdag 6 maart: Ondernemersborrel bij MARIN.

Woensdag 3 april: Ondernemersborrel bij Café Onder de Linden.

Woensdag 8 mei: ALV en Ondernemersborrel bij Omnia, Campus Wageningen.

Woensdag 26 juni: Haringparty bij Hotel de Wereld.

Vrijdag 6 september: Vrijmibo.

Woensdag 2 oktober: Politieke Avond.

Woensdag 27 november: ALV en Ondernemersborrel.

(Data en locaties onder voorbehoud)