Wagenings Ondernemers Café

 Contact tussen ondernemers

Wageningen telt honderden ondernemers. Sommigen kennen elkaar of doen onderling zaken. Maar soms zijn ze nog niet op de hoogte van elkaars bestaan. Het Wagenings Ondernemers Contact brengt ondernemers met elkaar in contact en vertegenwoordigt ondernemers bij de gemeente of andere overheden.

Wagenings Ondernemers Café

Om de onderlinge contacten te stimuleren, organiseert het WOC het  Wagenings Ondernemers Café. Ondernemers ontmoeten hier ondernemers, maar ook bestuurders en relaties die met ondernemers te maken hebben. Een goede mogelijkheid om onderling in een informele sfeer nieuwe contacten op te doen, of bestaande contacten te verstevigen.

Komend jaar is er een nieuwe invulling van het Ondernemers Café. 

Deze was altijd elke eerste woensdag van de maand. Deze regelmaat wordt anders, de ondernemersborrel is minder frequent maar heeft wel meer inhoud.

De planning voor 2023:
Nieuwjaarsborrel woensdag 18 januari, Grote Kerk op de Markt
Bedrijfsbezoek Food Valley woensdag 8 maart
Voorjaars ALV woensdag 10 mei
Haringparty woensdag 28 juni
Vrijmibo(rrel) vrijdag 8 september
Politieke avond woensdag 4 oktober
Najaars ALV woensdag 29 november