Op initiatief van het WOC-bestuur is in 2014 een vergadering gehouden met de 12 grootste werkgevers van Wageningen. Sindsdien houden vertegenwoordigers van deze zogenaamde W12 jaarlijks een bijeenkomst met enkele bestuurders van het WOC. De leden van de W12 zijn: Aeres, AgruniekRijnvallei, Eurofins, FrieslandCampina, KeyGene, MARIN, Menzis, NIOO, Noldus, RijnIJssel, Unilever en Wageningen UR. Samen vertegenwoordigen ze ruim 8.000 arbeidsplaatsen en meer dan 20.000 belanghebbenden, zoals toeleveranciers en studenten.

Tijdens de bijeenkomsten van de W12 wordt onder andere gesproken over gemeenschappelijke belangen als bereikbaarheid, vestigingsklimaat en het acquireren van nieuwe ondernemingen/organisaties, citymarketing van Wageningen, regionale samenwerking/aansluiting bij Food Valley en voorzieningenniveau. De doelgroepen van de W12 worden omschreven als de vier B’s: Bedrijven, Bewoners, Bollebozen (kenniswerkers en studenten) en Bezoekers.