Op initiatief van het WOC is in 2014 de W12 opgericht De W12 bestaat uit de twaalf grootste werkgevers van Wageningen; Wageningen UR, FrieslandCampina, NIOO-KNAW, StoasVilentum, Meteogroup, Menzis, Keygene, Noldus, BLGG-AgroXpertus, AgruniekRijnvallei, RijnIJssel en het Wagenings Ondernemers Contact. De W12 vertegenwoordigen ruim 8.000 arbeidsplaatsen en meer dan 20.000 belanghebbenden, zoals toeleveranciers en studenten.

De W12 spreekt regelmatig over onder meer gemeenschappelijke belangen als bereikbaarheid, vestigingsklimaat en het acquireren van nieuwe ondernemingen/organisaties, citymarketing van Wageningen, regionale samenwerking/aansluiting bij Food Valley en voorzieningenniveau. De doelgroepen van de W12 worden omschreven als de vier B’s: Bedrijven, Bewoners, Bollebozen (kenniswerkers en studenten) en Bezoekers.