WOC-voorzitter Sjirk Bijma heeft tijdens het Wagenings Ondernemers Café namens de W12, de twaalf grootste werkgevers van Wageningen, een communiqué overhandigd aan wethouder Dennis Gudden. De W12 wil heel graag een constructief overleg met het nieuwe college van burgemeester en wethouders om gemeenschappelijke ambities voor Wageningen nader vorm te geven.

Bijma vertelde dat het communiqué is opgesteld toen bij de presentatie van het nieuwe collegeakkoord het woord economie daar bijna niet in terug te lezen valt. “En zonder een florerend bedrijfsleven is de stad niet gezond. Wij maken ons daar zorgen over, vandaar deze oproep en ons aanbod om hierin samen op te trekken.” Gudden benadrukte blij te zijn met de betrokkenheid van de ondernemers en hun bereidheid om mee te blijven denken over de toekomst van Wageningen. “Economie is zeker ook belangrijk voor ons. Op veel gebieden voeren we constructief overleg met ondernemers, denk aan duurzaamheid en het investeringsklimaat. Daar gaan we mee door, samen gaan we deze unieke stad nog meer op de kaart zetten.”

Het communiqué bevat de conclusies van een bijeenkomst van de W12 op donderdag 7 juni in het Arboretum Belmonte. Afgevaardigden van o.a. Wageningen University & Research, Unilever, FrieslandCampina, NIOO-KNAW, Keygene, Noldus, AgruniekRijnvallei, RijnIJssel, en de overkoepelende ondernemersvereniging WOC bespraken daar ontwikkelingen met betrekking tot het vestigings- en ondernemersklimaat in Wageningen.

In een constructieve sfeer werden diverse onderwerpen, die de nieuwe politieke coalitie voor de komende vier jaar op de agenda heeft gezet, door dagvoorzitter Martin Ruiter (voorzitter VNO-NCW regio Veluwe Vallei) met prikkelende stellingen met elkaar besproken.

Eerste onderwerp op de agenda was de manier waarop de branding van Wageningen wordt vormgegeven. Ook de visie op samenwerking in de Food Valley regio staat voor de ondernemers hoog op de wensenlijst. Ondernemers ervaren dat op het gebied van citymarketing Wageningen onvoldoende focus heeft, waardoor een te versnipperd beeld naar buiten wordt gebracht. Zijn we ‘City of Life Science’, ‘Stad van de Bevrijding of Vrijheid’ of moet je Wageningen ‘Proeven’?

Een betere samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente Ede en de Regio Food Valley biedt heel veel kansen. Ook zou er meer focus moeten komen op de positionering van Wageningen zelf als unieke bruisende internationale kennis- en studentenstad.

Het kost de bedrijven moeite om talenten naar Wageningen te halen en vast te houden door het gebrek aan een urbane cultuur. Er is bovendien behoefte aan duidelijke ondersteuning van de groei-ambities en mogelijkheden. “Het gaat er niet om de koek te verdelen”, zei een van de deelnemers, “maar we moeten ervoor zorgen dat we de koek samen groter maken.” De ondernemers willen dat graag met gemeente en Regio Food Valley gaan oppakken.

Ook bereikbaarheid en duurzame mobiliteit kwamen aan de orde. “Je bent van de beleefdheid van medeweggebruikers afhankelijk of je thuiskomt, als je rond de spits de Mansholtaan vanaf de Campus op wilt komen”, gaf een van de deelnemers aan. Ook blijkt voor veel werkgevers steeds lastiger om werknemers te bewegen naar Wageningen te komen. Voor Agri & Food lijkt onze stad weliswaar “the place to be”, maar in andere beroepsgroepen is het aantrekken en behouden van goede mensen een steeds nijpender probleem. Koopwoningen zijn schaars en huurwoningen voor midden- en hoger kader nauwelijks beschikbaar. Partners thuis vinden hun werkplek vaak niet in de buurt van Wageningen; factoren die er toe leiden dat werknemers lastig te bewegen zijn in Wageningen een fijne woon- en werkplek te vinden, en na enige tijd toch kiezen voor een baan in andere steden, omdat reizen met de huidige bereikbaarheid niet aantrekkelijk is.

De W12-leden zijn voorstander van een efficiënt werk- én woonklimaat om de Wageningse ambities voor groei te kunnen realiseren. Een goede ontsluiting van zowel bedrijventerreinen als woongebieden is daarbij onontbeerlijk. Suggestie van de W12 is om lightrail van station Ede-Wageningen via de Mansholtlaan als duurzaam vervoersoplossing toe te voegen. Het gaat, volgens de W12, niet om het vervoersmiddel, maar om het terugdringen van de uitstoot aan broeikasgassen en fijnstof. Daar moet de focus op liggen. Alle aanwezigen spraken uit daaraan een bijdrage te willen leveren en om ervaringen uit te wisselen.

Tot slot was er aandacht voor de ambitie van de nieuwe coalitie om in 2030 energie- en klimaatneutraal te zijn. De ambitie kan op de warme steun van de Wageningse ondernemers rekenen en de meesten verwachten dat het – als het aan hen ligt – ook mogelijk is.

Dat laat onverlet dat ze de gemeente oproepen om meer ambitie te tonen de economische ontwikkeling van Wageningen – in nationale en internationale context te ondersteunen en te faciliteren. “Er liggen zoveel mogelijkheden, maar dan moet de blik wel naar buiten gericht worden.”

 

Share This