Vorige week is dan eindelijk het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. U zult het me niet kwalijk nemen dat ik nog niet alle 70 pagina’s heb kunnen bestuderen. Maar als ik de commentaren in de media hoor en lees en ook de reactie van VNO-NCW en MKB Nederland verneem, mogen we stellen dat ondernemers inderdaad vertrouwen in de toekomst mogen hebben.

De extra investeringen in klimaat, innovatie, slimme mobiliteit en versterking van het topsectorenbeleid zijn positief. Het nieuwe kabinet kiest daarnaast voor substantiële tariefsverlaging voor burgers en ondernemers door verlaging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en schrapt de dividendbelasting (een kleine tegenvaller is wel de verhoging van het zgn aanmerkelijkbelangtarief naar uiteindelijk 28,5%). Daarnaast zijn de aanpassingen in het ontslagrecht en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte goed voor ondernemers. Positief is ook dat het kabinet de waarde van zzp’ers erkent.

Voor onze regio is het extra mooi nieuws dat FoodValley specifiek genoemd wordt: ‘Om een gezonde leefomgeving te waarborgen voor mensen en dieren zal het kabinet de samenwerking in de Regio FoodValley ondersteunen en de uitkomsten daarvan beschikbaar maken voor de rest van Nederland.’  We zijn heel benieuwd wat dit in de praktijk gaat betekenen.

Ook lokaal en regionaal zijn er allerlei ontwikkelingen die er voor zorgen dat ik vertrouwen in de toekomst heb. Zo denken wij als WOC dat het uiteindelijk goed is dat de de Provincie de regie over de bereikbaarheid van Wageningen in handen neemt. We hopen dat dit er toe leidt dat er eindelijk iets goeds besloten wordt. Bij de behandeling van het onderwerp in Provinciale Staten hebben we flink lopen lobbyen. We hebben gebruik gemaakt van ons inspreekrecht (elders in deze nieuwsbrief vindt u onze bijdrage) en het was mooi om te merken dat we letterlijk en figuurlijk gehoord worden.

Waar we ook gehoord worden, is bij de evaluatie van de gang van zaken rond 5 mei. Voormalig wethouder Frits Huijbers is aan de slag gegaan als evaluator om te kijken wat er dit jaar mis is gegaan en hoe dat de komende jaren beter kan en moet. Als WOC leveren wij uiteraard onze bijdrage aan deze evaluatie. Niet alleen voor onze leden uit de horeca, maar voor heel Wageningen. Want een goede viering van 5 mei is belangrijk voor de hele stad; inwoners én ondernemers. Ik heb er alle vertrouwen in dat we na de evaluatie ook vertrouwen in deze toekomst houden.

Sjirk Bijma
voorzitter WOC

 

Share This