Onze voorzitter Sjirk Bijma is de afgelopen maanden op bezoek geweest bij een aantal Wageningse bedrijven en organisaties. Doel was de bedrijven en de ondernemers beter te leren kennen. Voor het WOC-nieuws gingen we samen met Sjirk mee op bezoek naar het NIOO-KNAW bij de rotonde op de kruising Mansholtlaan/Droevendaalsesteeg.
<br>
Het NIOO is een onderzoeksinstituut met ruim 300 medewerkers, studenten en gastonderzoekers uit de hele wereld. Dat maakt het één van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). NIOO staat oorspronkelijk voor Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek. Oecologie is de oude term voor deze natuurwetenschap. Het NIOO werkt zelfstandig en hoort niet bij de Wageningse universiteit. Bij het instituut onderzoekt men al meer dan 60 jaar hoe de natuur werkt in ons land en ver daarbuiten. Of het nu gaat om de persoonlijkheden van vogels, het enorm rijke bodemleven of giftige blauwalgen. Die kennis wordt gebruikt voor het oplossen van natuur- en milieuproblemen of het voorkómen ervan. Het onderzoekscomplex is gunstig gelegen tussen de groene kennisorganisaties en universiteit, waarmee de ecologen samenwerken.
<br>
Duurzaam gebouw
Terwijl we ontvangen worden door directeur Louise Vet, valt meteen op hoe heerlijk koel het is. We bezoeken het NIOO namelijk op een bloedhete junidag. Buiten moest het jasje uit, maar binnen kon het meteen weer aan “Dit is geen airco, maar kou vanaf 300 meter diepte. Die hebben we hier in de winter opgeslagen”, legt Vet uit. Het is een van de duurzame aspecten van het gebouw. “Toen in 2009 bekend werd dat we naar Wageningen gingen verhuizen, wilden een gebouw net zo uniek als ons onderzoek”, zegt Vet. En dat is gelukt. Het is een zo duurzaam mogelijk gebouw, in allerlei opzichten. Het is een proeftuin voor ecotechnologie. Denk aan een experimenteel groen dak, innovatief gebruik van zonne-energie en een andere kijk op ‘afval’water: poep is goud! Ook op het terrein is er volop aandacht voor de biodiversiteit. Het ‘levende gebouw’ is uitgegroeid tot een architectonische blikvanger die het ecologische onderzoek weerspiegelt.
<br>
Lokaal samenwerken
Sinds een paar jaar is het NIOO lid van het WOC. “Toen enkele jaren geleden de W12 werd opgericht, het samenwerkingsverband van de twaalf grootste werkgevers in Wageningen, deden wij uiteraard mee”, legt Vet uit. “We zijn toen meteen lid geworden van het WOC. Het is belangrijk om als Wagenings bedrijfsleven samen te werken. Niet alleen rond het thema bereikbaarheid, hoewel het hoognodig is dat er een snelle en liefst duurzame verbinding komt naar de stad, het Business & Science Park en de haven. Ook op andere gebieden kunnen we samenwerken. Wij kopen daar waar mogelijk graag lokaal in. We delen graag onze expertise en ervaringen rond duurzame gebouwen. Daarom ben ik ook lid van de Raad van Toezicht van ‘Wageningen Werkt Duurzaam’. Het lijkt me leuk om een keer het Wagenings Ondernemers Café bij ons uit te nodigen en dat te combineren met een inspiratiesessie voor Wageningse bedrijven.”
<br>
Sjirk is onder de indruk van wat hij ziet en hoort over het NIOO. “Ik rij hier vaak langs. Dan zie je wel het bijzondere gebouw, maar je hebt niet echt een idee wat daar binnen daadwerkelijk gebeurt. Nu Louise Vet ons heeft rondgeleid, begrijp ik wat voor pareltje we binnen de Wageningse grenzen hebben. Het duurzame gebouw is een voorbeeld voor anderen. Ook kleinere ondernemers kunnen hiervan leren.”
<br>
Meer weten over het NIOO-KNAW? Bekijk dit filmpje of kijk op www.nioo.knaw.nl

Share This