De gemeente Wageningen gaat medio 2018 beginnen met de aanleg van breedband in het buitengebied van Wageningen. Maandag 22 januari werd daarvoor een convenant ondertekend dat de gemeente aangaat met Glasvezel Buitenaf, gespecialiseerd in de aanleg van glasvezel in buitengebieden. Wethouder Dennis Gudden: ‘’Snel internet is essentieel voor de leefbaarheid, economische en maatschappelijke ontwikkeling. Snel internet is tevens nodig voor thuiswerkers en huishoudens met kinderen, agrariërs, recreatiebedrijven en andere bedrijven in het buitengebied. Als alles voorspoedig verloopt hoop ik dat we eind 2018 de schop in de grond kunnen zetten’’.

De laatste tien jaar zijn in veel woonwijken glasvezelnetwerken aangelegd. Marktpartijen laten de buitengebieden grotendeels links liggen. De investeringskosten per aansluiting zijn te hoog, waardoor het verdienmodel niet aantrekkelijk is. De marktpartij Glasvezel Buitenaf heeft aangegeven de Regio FoodValley te willen verglazen op basis van eigen investering en risico. In het convenant tussen Glasvezel Buitenaf en de gemeente Wageningen worden afspraken gemaakt over aanlegdieptes, leges, toezicht, communicatie, werkafspraken en uitvoering. Wageningen heeft ongeveer 220 mogelijke aansluitingen in het buitengebied.

Afgezien van een convenant met de gemeente Wageningen zijn er voor Glasvezel Buitenaf nog andere randvoorwaarden alvorens tot aanleg kan worden overgegaan. Een van de belangrijkste randvoorwaarden is dat het minimale deelnamepercentage van 50% in het betreffende deelgebied wordt gehaald. Om een zo groot mogelijke deelname te bereiken worden bijeenkomsten georganiseerd om mensen op te roepen ambassadeur of coördinator te worden en hun buurtgenoten te informeren over nut en noodzaak van breedband. Ook tijdens de vraagbundeling – de periode waarbinnen bewoners/bedrijven een abonnement kunnen afsluiten – worden informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Wethouder Gudden: ‘’Het college is voorstander van aanleg van breedband in Wageningen. De voorziene aanleg in de buitengebieden van de Regio FoodValley past in het huidige beleid van de gemeente Wageningen. Het zorgt voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen. Naast de betrokken bewoners en bedrijven kunnen bezoekers ook aangenamer verblijven in het buitengebied en daarmee is het ook een stimulans voor de recreatieve/toeristische ondernemers. Het levert ook een bijdrage aan onze duurzaamheiddoelstellingen omdat het onnodige mobiliteit voorkomt.’’

Nu het convenant is ondertekend zal Glasvezel Buitenaf het hele traject van ontwerp, voorbereiding, vraagbundeling, communicatie en realisatie voortvarend oppakken. De gemeente zal tijdens dit deel van het project bewoners informeren over de voortgang en het houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. Glasvezel Buitenaf start in het voorjaar van 2018 met de vraagbundeling en het organiseren van bewonersbijeenkomsten. Glasvezel Buitenaf kiest ervoor om inwoners persoonlijk te informeren. Inwoners die voor het aanbod in aanmerking komen, ontvangen een uitnodiging. ”Wij vinden het belangrijk om vanuit Glasvezel Buitenaf te vertellen wat glasvezel is en wat de mogelijkheden zijn. Maar ook waarom een deelname van 50% noodzakelijk is om glasvezel aan te leggen. Tijdens de informatieavonden zijn ook de dienstenaanbieders aanwezig. Mensen die zich al willen oriënteren op het gebied van diensten, kunnen bij hen terecht”, vertelt Piet Grootenboer, directeur Glasvezel Buitenaf. Glasvezel Buitenaf verwacht dat bij voldoende deelname eind 2018 – begin 2019- kan worden aangevangen met de aanleg van breedband in het Wageningse buitengebied.

Share This