De gemeente Wageningen wil ondernemers helpen tijdens de coronacrisis door ze uitstel te verlenen van de betaling van de gemeentelijke belastingen. Ondernemers kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Het uitstel geldt voor de periode tot en met 31 juli van dit jaar. De gemeente hoopt hiermee ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaronder vallen ook zzp’ers, ondernemers die actief zijn in de kunst en cultuur en stichtingen en verenigingen.

Aanvragen van uitstel van betaling gemeentelijke belastingen
Ondernemers kunnen een aanvraag indienen per e-mail via belastingen@wageningen.nl onder vermelding van het aanslagnummer.

Heeft u een machtiging voor automatische incasso afgegeven?
Dan wordt de aanslag wel geïncasseerd. Wilt u in dat geval ook graag uitstel van betaling? Stuur dan een e-mail naar belastingen@wageningen.nl.

Betalingsregeling
Als het uitstel is verleend, krijgen ondernemers in de loop van 2020 de gelegenheid om het nog te betalen bedrag in termijnen te betalen. De exacte termijnen worden na toekenning van het uitstel eind juni bekend gemaakt.

Share This