Het college van burgemeester heeft ingestemd met een stimuleringsregeling voor particulieren en een stimuleringsregeling voor bedrijven. Deze regelingen maken het mogelijk geld te lenen voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Als de gemeenteraad het benodigde bedrag van twee miljoen euro beschikbaar stelt, gaan de regelingen per 1 april 2018 in.

Als Wageningen in 2030 klimaatneutraal wil zijn, dan zijn daar veel investeringen voor nodig in energiemaatregelen door particulieren en door bedrijven. Niet iedereen heeft het geld daarvoor of kan het bij de bank lenen. Om de maatregelen dan toch mogelijk te maken biedt de gemeente aantrekkelijke leningen aan. Rente en aflossing kunnen over het algemeen betaald worden uit de besparing op energie. Wethouder Lara de Brito: ‘Wij horen van woningeigenaren en bedrijven, dat er behoefte is aan een dergelijke lening.’ ‘Wij hopen dan ook, dat dit voor velen een mooie stimulans is om stappen te zetten op gebied van energiebesparing en duurzame energie’, vult wethouder Dennis Gudden aan.

Bij particulieren gaat het om leningen tussen de €2.500 en €50.000, bij bedrijven om leningen tussen €5.000 en €75.000. Bij het energiefonds voor bedrijven geldt als voorwaarde, dat de bedrijven minimaal 25% van het investeringsbedrag uit eigen middelen betalen; de lening betreft dus maximaal 75%. Ook verenigingen, stichtingen, samenwerkingsverbanden en kerken kunnen gebruik maken van het energiefonds voor bedrijven. Verenigingen van Eigenaren tot maximaal 9 leden kunnen gebruik maken van de stimuleringsregeling voor particulieren.

De gemeenteraad moet eerst nog een besluit nemen (naar verwachting in maart). Daarna volgt meer informatie over de regelingen.

Share This