De Wageningse gemeenteraad heeft 19 februari ingestemd met een stimuleringsregeling voor bedrijven en een stimuleringsregeling voor particuieren. Deze regelingen maken het mogelijk geld te lenen voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. De raad stelt voor beide fondsen in totaal twee miljoen euro beschikbaar. De stimuleringsregeling voor bedrijven gaat in op 1 april, en die voor particulieren waarschijnlijk enkele weken later.

 Als Wageningen in 2030 klimaatneutraal wil zijn dan zijn daar veel investeringen voor nodig in energiemaatregelen door particulieren en door bedrijven. Niet iedereen heeft het geld daarvoor of kan het bij de bank lenen. Om de maatregelen dan toch mogelijk te maken biedt de gemeente aantrekkelijke leningen aan. Rente en aflossing kunnen over het algemeen betaald worden uit de besparing op energie. Bij particulieren gaat het om woningeigenaren, maar ook huurders, mits zij toestemming hebben van hun verhuurder.

Wethouder Lara de Brito: “Wij horen van woningeigenaren en bedrijven, dat er behoefte is aan een dergelijke lening.” Wethouder Dennis Gudden vult aan: “Wij hopen dan ook, dat dit voor velen een mooie stimulans is om stappen te zetten op gebied van energiebesparing en duurzame energie.”

Bij particulieren gaat het om leningen tussen de €2.500 en €50.000, bij bedrijven om leningen tussen €5.000 en €75.000. Bij het energiefonds voor bedrijven geldt als voorwaarde, dat de bedrijven minimaal 25% van het investeringsbedrag uit eigen middelen betalen; de lening betreft dus maximaal 75%. Ook verenigingen, stichtingen, samenwerkingsverbanden en kerken kunnen gebruik maken van het energiefonds voor bedrijven. Verenigingen van Eigenaren (tot maximaal 9 leden) en kleine verhuurders (tot maximaal 4 woningen) kunnen gebruik maken van de stimuleringsregeling voor particulieren.

Share This