Provinciale Staten heeft vorige week in meerderheid besloten dat de provincie een zogenaamd inpassingsplan om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren mag doorvoeren. “Wij willen het vestigingsklimaat van FoodValley verbeteren en de potentie van de Wageningen Campus – universiteit, research, bedrijven – benutten en vergroten. Een goede bereikbaarheid is hierbij essentieel. Vanwege dit bovenregionale belang willen wij de regie van dit proces op ons nemen”, aldus de provincie. Het WOC en de W12 zijn blij met dit besluit. We hopen dat er nu eindelijk een definitieve beslissing kan worden genomen. Kijk hier voor onze input voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten.

Share This