De zes arbeidsmarktregio’s in de provincie Gelderland krijgen samen 4 miljoen euro steun om knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken die door de coronacrisis zijn ontstaan. Er is sinds 1 september groen licht op de actieplannen van de verschillende regio’s. Met de steun wordt ingespeeld op de toename van mensen die vanwege de crisis hun baan dreigen te verliezen.

Het doel voor alle regio’s is hierbij hetzelfde, namelijk het verbinden van werkgevers met overschot aan personeel aan werkgevers met personeelstekorten. Daarmee wordt het aantal nieuwe werkzoekenden zoveel mogelijk beperkt. Regio Foodvalley zal met de steun van de provincie extra ‘van Werk naar-Werk-trajecten’ realiseren. “Hiermee willen we niet alleen voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie belanden maar ook zorgen dat juist de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet op nog grotere afstand komen te staan”, licht Hester Veltman, portefeuillehouder Human Capital van Regio Foodvalley, toe.

Omscholing
Daarnaast investeert de regio in het creëren van stage- en leerwerkbanen. Veltman: “We zien dat deze plaatsen nu lastig te vinden zijn terwijl ze voor jongeren cruciaal zijn om hun diploma te halen. De aanwezigheid van dergelijke plekken is ook belangrijk voor zijinstromers en mensen een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom van groot belang om daar als regio stevig op in te zetten”. Omscholing van werknemers speelt ook een belangrijke rol in de plannen van de regio om het aantal nieuwe werkzoekenden te beperken. Met de steun van de provincie worden verkorte omscholingstrajecten ingericht zoals het omscholen van chauffeurs naar vorkheftruckchauffeurs, of binnen de zorg en energiesector waar op dit moment veel vraag is.

Agrofoodsector
Regio Foodvalley heeft een sterke en grote agrofoodsector. Juist in de agrofood geven werkgevers aan moeilijk aan voldoende goed personeel te komen. Daarom zal een deel van de steun samen met de Food Academy Nijkerk ingezet worden om de arbeidsmarkt in de agrofoodsector te versterken. Bijvoorbeeld door begeleiding van (zij-) instroom, opleiden & ontwikkelen en werk-naar-werk transities.

 Gelderse aanpak COVID-19
De Provincie Gelderland werkt eraan om de Gelderse economie en samenleving uit de crisis als gevolg van Covid-19 te helpen. Dat doet de provincie in deze fase van de crisis met een bedrag van 50 miljoen euro. Daarnaast werkt provincie Gelderland aan een herstelprogramma. Dat bestaat uit een pakket aan maatregelen om alle sectoren en organisaties die van groot belang zijn voor Gelderland te ondersteunen. Bekijk hier alle nieuwe informatie en alle maatregelen om de effecten van COVID-19 te bestrijden.

Share This