Speerpunten bestuursleden zoals gepresenteerd op ALV 30-11-2022

  • Belangenbehartiging voor bedrijven en ondernemers blijft een ondergeschoven kindje bij de gemeente Wageningen. Het WOC is druk bezig om hier meer aandacht voor te krijgen. Ondernemers vinden weinig gehoor bij de gemeente. Het WOC heeft een aantal keren overleg gehad met wethouder Maud Hulshof en heeft tijdens een speciale bestuursvergadering ook kennis gemaakt met de nieuwe gemeentesecretaris, Jasper de Wit. Verder is kennis gemaakt met Herma Harmelink, Strategisch Adviseur Economie van de gemeente Wageningen. Zij wil de ondernemersbelangen hoger op de agenda krijgen. Het is voor alle ondernemers van belang om dit in de gaten te houden. Later op de avond sluiten Simon en Maarten aan bij een overleg van de gemeente Wageningen over de Omgevingsvisie. Meer informatie over deze bijeenkomst wordt op een later moment gedeeld.

 

  • Business & Science Park Wageningen (BSP): de onzekerheid over mogelijke woningbouw op deze plek zorgt ervoor dat nieuwe investeerders terughoudend zijn om het BSP te betrekken en/of uit te breiden.

 

  • Kwijtschelden reclamebelasting in het kader van Corona: de gemeente int in opdracht van SOW reclamebelasting. Er volgt opnieuw een gesprek met de gemeente om een korting te vragen op de reclamebelasting.

 

  • Branding/visie binnenstad: dit langlopende proces is gekoppeld aan de Omgevingsvisie. Hoe gaat dit verder? Het bestuur blijft dit proces nauwlettend volgen.

 

  • Born Oost: dit traject had vorig jaar afgerond moeten zijn, maar is doorgeschoven naar 2023. Simon merkt op dat dit een slechte zaak is. Er is veel belangstelling voor deze locatie. Er ligt een goed plan, maar het is nog niet gelukt om het bestemmingsplan vast te stellen. Laura Kaper, fractievoorzitter D66, vult aan dat dit niet aan de gemeente Wageningen ligt.

 

  • Ontwikkelingen m.b.t. Duurzaamheid worden toegelicht in de nieuwsbrief van het WOC.

 

  • Terrassen op de markt: tijdens de Corona-periode zijn de terrassen op de markt vergroot. De horeca wil dit ook in 2023 graag zo houden, maar dit geldt niet voor alle omwonenden. De punt wordt met de gemeente Wageningen besproken.
Share This