De bereikbaarheid van Regio Foodvalley wordt de komende jaren verbeterd. Dat is nodig als tot 2040 zo’n 40.000 nieuwe woningen in Regio Foodvalley worden gerealiseerd. Het Rijk draagt daar met meer dan € 100 miljoen aan bij. Het gaat in ieder geval om een bijdrage voor het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen (€ 40 miljoen) en maatregelen om nieuwbouwlocaties in Barneveld, Ede en Veenendaal beter bereikbaar te maken. Regio Foodvalley reageert verheugd op de Rijksbijdrage. Lees verder

Share This