Op de ALV in november hebben de leden van het WOC ingestemd met het instellen van een revolving fund. In de loop der jaren heeft het WOC een flinke spaarpot opgebouwd. Besloten is dat een bedrag van 20.000 euro wordt bestemd aan projecten ten behoeve van het Wageningse bedrijfsleven. Het revolving fund wil zeggen dat geld ter beschikking wordt gesteld aan een project, maar met de voorwaarde dat het bedrag op den duur moet worden afgelost en/of dat er rente moet worden betaald. Met de aflossing en de renteopbrengsten kunnen dan weer andere projecten worden gefinancierd. Tijdens de vergadering is het volgende besloten:

  • Alleen projecten worden gesteund en niet organisaties
  • Het project dient ter bevordering van het Wageningse bedrijfsleven
  • Het geld wordt uitgeleend
  • Afhankelijk van het project wordt het geld renteloos of tegen lage rente uitgeleend
  • De lening moet binnen 5 tot 10 jaar worden afgelost en dat moet uit het projectplan blijken
  • Het is risicodragend kapitaal, dus als het project onvoldoende resultaat oplevert is verhaal op de initiatiefnemers niet mogelijk.

 

Wie een project heeft dat hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, kan een aanvraag indienen via info@wocweb.nl.

Share This