Deal or no Deal? Dat is de vraag van Regio Foodvalley aan ondernemers. De ondertekening van de Regio Deal Foodvalley nadert snel. Zeven regiopartners en het Rijk geven daaraan vorm en inhoud. Op donderdag 18 april worden de verschillende plannen gepresenteerd aan ondernemers en krijgen zij inzicht in de mogelijkheden voor hun bedrijf/branche/organisatie om aan te sluiten. Verder is er de mogelijkheid om met gelijkgestemde partijen kennis te maken en te sparren over de verschillende projecten uit de Regio Deal Foodvalley. Ondernemers kunnen zich tot 15 april aanmelden via deze link.

Een ondernemer die zich al aangemeld heeft is Gijs Eikelenboom: “De potentie van onze regio is enorm, we lopen enorm vooruit als het gaat om kennis van voedsel. Deze regio loopt echt voorop als het gaat om het voedselvraagstuk. Het is niet voor niets dat er hard wordt gewerkt aan een Regio Deal waarin innovaties en ambities voor het wereldwijde voedselvraagstuk centraal staan. De provincies Gelderland en Utrecht, de universiteiten van Utrecht en Wageningen, LTO Noord, VNO-NCW Midden en de Regio Foodvalley werken hier hard aan. De wereld bestaat in 2040 uit 9 miljard mensen. We moeten dan 1,8 tot 1,9 keer zoveel voedsel produceren als nu. Dat is bijna twee keer zoveel. En dat moet duurzaam. De milieubelasting moet terug naar 50%. Als je hierbij stil staat, is dat een mega kans voor de regio die wereldwijd bekend staat als innovator in food en agri.”

Eikelenboom is op verschillende manieren betrokken bij de Regio Deal. Als ondernemer met Denkavit Voorthuizen. En als voorzitter van de Barneveldse industriële kring en SOGP. “Vanuit die hoedanigheid ben ik voorzitter van de commissie strategische agenda voor Regio Foodvalley.” Hij roept het MKB in deze regio op om ook te investeren in de Regio Deal. Hij ziet de bereidheid daartoe ten volle. “Er zijn ondernemers met concrete plannen en ideeën. In het MKB zitten enorm veel ideeën en innovatiekracht. Maar het ontbreekt vaak aan tijd, geld, kennis en infrastructuur om het op een hoger plan te brengen. Daar is de Regio Deal een ideaal instrument voor. Daarom roep ik het MKB ook om 18 april naar de conferentie in Pathé Ede te komen: Onderneem mee in de Regio Deal Foodvalley.”

Eikelenboom is zelf spreker tijdens de conferentie. Hij vertelt ondernemers wat de kansen en mogelijkheden kunnen zijn van de Regio Deal voor ondernemers. “Want dat kun je niet vaak genoeg vertellen. De Regio Deal is een betrekkelijk nieuw instrument. Dat verdient dus veel communicatie richting de ondernemers. Hoe sluit je aan? Hoe doe je er je voordeel mee? Ermee bekend maken en ermee verbinden. Dat is mijn ambitie voor 18 april. Net als kennis en ervaring delen. Een verdiepingsslag aanbrengen. Initiatieven die er leven laten zien en bekendheid geven. Onze regio heeft goud in handen.”

Share This