Hoe ziet Wageningen er in 2045 uit? Dat beschrijft de gemeente in de conceptvisie bebouwde kom. Samen met de visie buitengebied moet dit leiden tot een stadsbrede omgevingsvisie. Alle Wageningse inwoners, bedrijven en organisaties konden in maart hun mening over de conceptvisie bebouwde kom kenbaar maken. Uiteraard heeft het WOC dat ook gedaan.

Wij waarderen het vele werk dat in deze conceptvisie is gestoken. Maar de omvang en detaillering van het rapport baart ons zorgen. Twintig jaar is een hele tijd waarin veel kan en zal veranderen. De visie moet daarom ruimte bieden aan flexibele oplossingen. We vinden het draaiend houden van de kennismotor cruciaal voor de toekomst van onze stad. Kennisintensieve bedrijven, maar ook bedrijven in de haven en op het Business en Science Park moeten goede perspectieven krijgen om verantwoord te kunnen investeren. Tot slot vinden wij het van cruciaal belang dat er voldoende middelen, zowel financieel als menselijk, beschikbaar zijn om de gestelde doelen te bereiken. Op dit moment lijkt dat niet het geval.

Lees hier onze volledige reactie.

Share This