De provincie Gelderland wil thuiswerken ook na COVID-19 stimuleren met een thuiswerkvoucher.  Hiermee kunnen werkgevers advies inwinnen om een thuiswerkaanpak op te stellen.

“Voor een bereikbaar Gelderland willen we thuiswerken blijven stimuleren. Want thuiswerken zorgt  voor minder files, geluid en schonere lucht. Hiervoor moeten werkgevers een aantal zaken regelen. Met een thuiswerkvoucher kunnen werkgevers hiervoor advies inkopen“,  aldus Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor mobiliteit.

Thuiswerkplan
Om thuis- en flexibel werken te stimuleren is een aantal zaken van belang. Naast spelregels, faciliteiten en organisatiecultuur gaat het ook om motivatie en het aanpassen van vergoedingen voor reis- en werkkosten. Werkgevers vergroten de kans op gedragsverandering als zij dit goed  afstemmen op de rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers in een organisatie. Werkgevers die behoefte hebben aan ondersteuning bij hun mobiliteitsbeleid of thuiswerkplan kunnen contact opnemen met de mobiliteitsmakelaar. Zij ondersteunen werkgevers bij het verduurzamen van het mobiliteitsbeleid van de organisatie en het stimuleren van bewust reisgedrag. Thuis- en flexibel werken is daarbij een van de speerpunten. Contactgegevens van de mobiliteitsmakelaars zijn te vinden op www.gelderland.nl/werkgeversaanpak.

Thuiswerkvoucher
De thuiswerkvoucher is bedoeld voor Gelderse werkgevers met meer dan 50 medewerkers. Denk aan bedrijven, overheden en stichtingen. Regionale mobiliteitsmakelaars nemen deze vouchers mee in hun aanbod richting werkgevers. De thuiswerkvoucher vergoedt 80% van de kosten voor extern advies tot een maximum van €4000. De formele afhandeling van de thuiswerkvouchers gebeurt door OostNL. Op www.zowerkthet.nl staan tools, tips en adviezen voor een thuiswerkplan.

Share This