Gedeputeerde Christianne van der Wal van de Provincie Gelderland bracht vorige week een bezoek aan Wageningen. Dat deed zij op uitnodiging van de Wageningse ondernemers verenigd in het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) en W12. Dat zijn de grootste werkgevers in Wageningen.

Sjirk Bijma, voorzitter van het WOC/W12, legt uit waarom de ondernemers het bezoek belangrijk vonden. “De provincie gaat dit jaar beslissen via welke route Wageningen beter bereikbaar wordt. Alle Wageningse belanghebbenden die in de afgelopen jaren hebben meegesproken in de zogenaamde klankbordgroep, hebben hun voorkeur kenbaar gemaakt aan de provincie. WOC/W12 hebben aangegeven te kiezen voor een route over de Campus. Wij wilden de gedeputeerde ook graag laten zien en horen waarom het voor ons belangrijk is dat er een robuuste keuze gemaakt wordt.”

Voor- en nadelen
Van der Wal nam de uitnodiging van de Wageningse ondernemers graag aan. “De essentie voor ons is nu vooral om te luisteren naar de meningen van de diverse partijen uit de klankbordgroep. Daarom wil ik ook horen wat het bedrijfsleven in Wageningen belangrijk vindt ten aanzien van de bereikbaarheid.” Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten (GS) volgens Van der Wal in oktober een besluit over de voorkeursvariant. “Op dit moment brengen we de voor- en nadelen van de verschillende varianten in beeld. Daarbij maken we gebruik van de resultaten van de milieuonderzoeken, de mate waarin de projectdoelen worden gehaald, de adviezen van de diverse belangengroeperingen en kosten.”

Belangrijk voor de hele stad
Albert Getkate schoof de afgelopen jaren namens WOC/W12 aan in de klankbordgroep. Hij drukte Van der Wal op het hart dat een goede bereikbaarheid van belang is voor heel Wageningen. “Als ondernemers pleiten we voor een goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen, de haven, de Campus en de binnenstad. We willen bij voorkeur een oplossing met restcapaciteit, dus een weg die ook in 2030, en liefst in 2040, nog voldoet. Daarnaast zijn er belangen van bewoners, milieu, natuur en fietsers. Als wij alles tegen elkaar afwegen, dan heeft een route over de Campus onze grote voorkeur. Je beschikt dan bovendien over twee routes, wat sowieso meer capaciteit oplevert. Met het opwaarderen van de huidige route over de Nijenoord Allee en de Mansholtlaan red je het echt niet.”

Sterke groei
Peter Booman van Wageningen University and Research stelde dat de discussie over de bereikbaarheid al veel te lang heeft geduurd. Er zijn inmiddels veel bedrijven bijgekomen. De WUR onderschrijft het advies van WOC/W12. “ Uiteraard heeft een variant die zo min mogelijk ten koste gaat van onze gebouwen en proefvelden onze voorkeur, wat ons brengt op een mix van twee campusvarianten. Waar de provincie ook voor kiest, wij werken er aan mee. We merken dat er nu bedrijven en onderzoeksinstituten afhaken om naar Wageningen te komen, omdat de bereikbaarheid niet goed is geregeld.” Unilever en FrieslandCampina vielen Booman bij. Geert Verhoeven van FrieslandCampina: “Toen wij overwogen naar Wageningen te komen, speelde deze discussie al. We zitten hier nu inmiddels zes jaar en het is nog steeds tijdrovend om de Campus op en af te komen. Wij huren ook een locatie op een Business and Science Park. De slechte bereikbaarheid nemen we zeker mee als we binnenkort moeten besluiten om het huurcontract te verlengen.”

Leegstand en desinvestering dreigen
Namens de ondernemers op het Business and Science Park betoogde Arjen van Tunen van Keygene dat de bereikbaarheid in Wageningen verder reikt dan de Campus. “Op ons bedrijvenpark zitten veel MKB ondernemers die aansluiten bij de activiteiten op de Campus. Een fysieke aansluiting vinden wij dan ook heel belangrijk. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in en rond ons park. Als de bereikbaarheid niet verbetert, dreigt leegstand en is er sprake van een desinvestering.

Gevaarlijke route
Als laatste spreker benadrukte Mark Ipema van AgruniekRijnvallei dat ook de Wageningse haven baat heeft bij een nieuwe route om de Campus. “Samen met onze collegabedrijven in de haven hebben we dagelijks een paar honderd vrachtwagens op de weg. Onze chauffeurs vinden de route over de Nijenoord Allee en de Mansholtlaan het vervelendste om te rijden. Het duurt lang, ze moeten constant stoppen en optrekken en het is ook nog eens een gevaarlijke route vanwege alle fietsers.”

Waardevolle verhalen uit de praktijk
Christianne van der Wal bedankte de ondernemers hartelijk voor hun inbreng. “Het was waardevol om de verhalen van de mensen uit de Wageningse praktijk te horen. Als provincie zien wij het grote belang van Food Valley en alle innovatieve ontwikkelingen die hier plaats vinden. We hebben dan ook niet voor niets de regie gepakt rond de bereikbaarheid. Het is voor ons belangrijk dat er een robuuste oplossing komt die jaren mee kan. De geluiden die je nu hoort dat er vanwege corona geen probleem meer is, zie ik als een drogreden. Alle onderzoeken wijzen uit dat we qua verkeer in 2024 weer op het niveau van 2019 zitten. Daarom willen wij zo snel als mogelijk een oplossing, dat is belangrijker dan wat het moet kosten. Het is een lastig dossier, veel ambities spreken elkaar tegen. De samenwerking met de gemeente is belangrijk, bij elke variant is er sprake van een coproductie. Het is onvermijdelijk dat er mensen minder tevreden zijn met de oplossing waar we voor gaan kiezen. Er ligt voor ons een belangrijke rol om daar goed mee om te gaan.”

Meer informatie is te vinden op https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/

 

 

 

Share This