Provinciale Staten in Gelderland en Utrecht zijn akkoord met een verbreding van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren. De Rijnbrug krijgt een nieuw bovendek met 2 x 2 rijstroken en aan beide zijden een fietspad van 3 meter breed. De aansluiting van de provinciale weg (N233) aan weerszijden van de brug wordt aangepakt. Aan de kant van Regio Foodvalley komen er extra rijstroken bij de aansluiting van de provinciale weg op de brug. Daardoor kan verkeer van en naar Rhenen en Wageningen (N225) gemakkelijk en snel op de N233 invoegen en de Rijnbrug oprijden óf het kan uitvoegen. De vernieuwing van de Rijnbrug is een impuls voor een verbeterde ontsluiting van de Regio Foodvalley. De totale investering in het project bedraagt 85 miljoen euro. Regio Foodvalley draagt hier 3 miljoen aan bij.

Regio Foodvalley pleit al een langere tijd voor een verbreding van de Rijnbrug om het knelpunt op te lossen dat dagelijks voor grote files en vertragingen leidt. “Het knelpunt op de Rijnbrug heeft grote invloed op de bereikbaarheid van Regio Foodvalley. Naast de economische consequenties van het knelpunt voor de regio heeft dit ook grote gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid van de inwoners. Deze oplossing zal de doorstroming op de brug en de wegenenorm verbeteren,” geeft wethouder Hans Boerkamp uit Rhenen aan.

Engbert Stroobosscher, regionaal portefeuillehouder Mobiliteit: “De Provinciale Staten hebben met de 2×2 rijstroken gekozen voor de meest robuuste oplossing om de fileproblematiek aan te pakken. Met een fietspad aan beide kanten wordt gestimuleerd dat meer mensen voor woon-werkverkeer de fiets pakken in plaats van de auto. De vernieuwing van de Rijnbrug is een groot succes voor Regio Foodvalley gezien de jarenlange lobby die we hiervoor hebben gevoerd. Nu de Provinciale Staten akkoord zijn hopen wij dat de mogelijkheid wordt gevonden om sneller dan medio 2022 te starten met de werkzaamheden.”

Share This