Zakelijke dienstverlening

De sector Kennisintensieve Bedrijven/Dienstverlening maakt zich sterk voor de belangenbehartiging van zijn achterban. Vaak echter zullen deze belangen ook zwaar wegen bij de leden van de andere sectoren. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld Arbowet-aangelegenheden, beveiliging van gebouwen en terreinen, alsmede het mede opzetten van beleidskaders voor toekomstige ontwikkelingen binnen de Wageningse gemeenschap.
Het gezamenlijk bedrijfsbelang zal de primaire invalshoek bij belangenbehartiging zijn.
De sector telt momenteel ruim 70 leden.

Karin van der BurgtDe sector wordt geleid door Karin van der Burgt.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

26 juli 2017