Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening

De sector Kennisintensieve Bedrijven/Dienstverlening maakt zich sterk voor de belangenbehartiging van zijn achterban. Vaak echter zullen deze belangen ook zwaar wegen bij de leden van de andere sectoren. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld Arbowet-aangelegenheden,...