Op onze ALV is Peter Booman gepresenteerd als WOC-adviseur voor de sector economie. Een prachtige titel, maar wat gaat hij in de praktijk doen? “Op verzoek van het WOC-bestuur is mijn taak tweeledig. Ik ga in kaart brengen waar het bedrijfsleven in Wageningen tegenaan loopt in het contact met de gemeente. Wat hebben zij nodig om goed te kunnen ondernemen? Maar ik ga datzelfde doen aan de kant van de gemeente. Het uiteindelijke doel is om het ondernemersklimaat in Wageningen te verbeteren door de gezamenlijke belangen van ondernemers en gemeente te versterken.”

Peter was tot begin dit jaar directeur facilitair bedrijf van de WUR. “Maar mijn inzet voor het WOC doe ik nadrukkelijk niet vanuit die rol. Ik doe dit als betrokken Wageninger. Met mijn kennis en ervaring van bestuurlijke processen wil ik hier mijn steentje aan bijdragen. Ik richt me daarbij vooral op de wat grotere bedrijven. De zogenaamde W12 en de bedrijven in de kennisintensieve sector.”

Waar je wellicht zou verwachten dat hij de wensen en problemen van bedrijven in kaart gaat brengen, kiest Peter juist voor de omgekeerde aanpak. “Ik ga bewust eerst in gesprek met de gemeente. Ik wil weten waar zij nou last van hebben in hun werk. Waar lopen zij tegenaan in de contacten met het bedrijfsleven? Hoe werkt de wet- en regelgeving in hun praktijk? Wat hebben zij nodig van bedrijven om hun werk beter te kunnen doen? Dat wil ik in kaart brengen. Ik ga daarover begin volgend jaar in gesprek met de wethouders Maud Hulshof en Erik-Jan Bijleveld en het team Economie van de gemeente.”

Peter is eerder dit jaar met pensioen gegaan. “WOC-voorzitter Sjirk Bijma vroeg me of ik iets voor het WOC wilde gaan doen. Ik realiseerde me meteen dat dit geen gemakkelijke opgave is, want er zit best een gat tussen de bedrijven en de gemeente. Ik overschat mezelf niet, maar ik denk dat ik met mijn ervaring toch een mooie rol kan spelen. Daarom heb ik ja gezegd op het verzoek van Sjirk, want ik zie de noodzaak. En ik zet me graag in voor de stad waar ik al jaren werk en/of woon. Naast mijn bijdrage aan het WOC ben ik bijvoorbeeld lid geworden van de Wageningse 4 mei werkgroep en ben ik betrokken bij de nieuw op te richten stichting voor kunst en cultuur in Wageningen.”

Share This