Nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, was het WOC-bestuur benieuwd wat de diverse politieke partijen voor ondernemend Wageningen van plan zijn. Daarom nodigden zij de partijen uit om tijdens het Wagenings Ondernemers Café op woensdag 7 maart de zeepkist te beklimmen en in maximaal twee minuten antwoord te geven op de vraag; ‘Wat doet úw partij voor ondernemend Wageningen?’.

Rien Bor (Stadspartij) onderstreepte het belang van de bedrijvigheid op en rond de campus. Het is volgens hem belangrijk om de bedrijven daar te ondersteunen. Maar dit mag niet ten koste gaan van de binnenstad. Een gevulde stad met voldoende horeca zorgt voor sfeer.

Marc Kiel (VVD) stelde dat ondernemers zorgen voor levendigheid, werk en een aantrekkelijke binnenstad. Hij stipte aan dat er in Wageningen altijd veel plannen zijn, maar dat zijn partij het tijd vindt om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Daarnaast moet er een goede bereikbaarheid zijn. Niet alleen van de campus, maar ook van de overige bedrijventerreinen en de binnenstad.

Judith Keizer (SP) wil meer aandacht voor kleine lokale bedrijven. “Daar hebben we er veel van in Wageningen, en zij hebben 100% hart voor de zaak.” De SP is tegen het clusteren van bedrijven en wil een goede ziektekostenregeling voor zzp’ers.

Jan Dijkstra (CDA) wil dat de gemeente een MKB-toets invoert die checkt hoe besluiten voor die groep uitpakken. Daarnaast wil hij minder formulieren en regels. “Als je het niet kunt snappen, moet je ze schrappen.” Ook wil hij dat ondernemers ondersteund worden bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.

Mark Reijerman (Connect Wageningen) pleit voor 20% Google-time bij het ondernemersloket. Dit houdt in dat de ambtenaren die tijd gebruiken om te onderzoeken hoe zij hun ondersteuning aan ondernemers kunnen verbeteren. Daarnaast pleit hij voor extra ondersteuning voor startende ondernemers, waaronder ook veel studenten zijn.

Lara de Brito (GroenLinks) stelde dat er op het gebied van klimaat en voedsel al grote stappen zijn gezet. “De nieuwe economie is groen en duurzaam.” Het Klimaatplan is een goed voorbeeld hoe gemeente en ondernemers hier samen aan werken.

Yvonne Drissen (PvdA) vindt dat mensen het belangrijkste kapitaal van een bedrijf zijn. Bedrijven kunnen samen aan de slag om materialen, maar zeker ook werknemers te delen. Zij gaf de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht als voorbeeld.

Monique Heger (ChristenUnie) deelde mee dat de gemeente ondernemers nodig heeft bij het opstellen van een innovatief mobiliteitsconvenant. Daarnaast pleit zij voor een compactere, maar wel kwalitatieve binnenstad. “En net als ondernemers moet ook de gemeente op de financiën letten.”

Dennis Gudden (D66) wees vooral op de zaken die de afgelopen vier jaar mede door zijn partij zijn gerealiseerd. De ontwikkeling van de campus, het aanstellen van een directeur bij het Business & Science Park, de start van Nudepark 2 en de revitalisering van de Industrieweg en omgeving kwamen allemaal voorbij.

Share This