Het was woensdag 5 september een gezellige drukte op het terras van Hotel De Wereld. Bijna honderd ondernemers, politici, bestuurders van de WUR en overige geïnteresseerden waren daar te gast bij het eerste maandelijkse Wageningse Ondernemers Café na de zomervakantie.

Het ondernemerscafé is een initiatief van het Wagenings Ondernemers Contact (WOC), de belangenbehartiger voor het Wageningse bedrijfsleven. Ondernemers en bestuurders kunnen elkaar hier in een informele sfeer ontmoeten. Om die informele sfeer te benadrukken, is er geen officieel programma. Wel is er een zeepkist waarop iedereen zijn zegje kan doen. WOC-voorzitter Sjirk Bijma beklom de zeepkist om de aanwezigen welkom te heten. Hij maakte al snel plaats voor de nieuwe eigenaren van Hotel De Wereld, Lammert en Wiebe de Vries. Zij zijn eerder dit jaar lid geworden van het WOC en nodigden hun medeleden graag uit om kennis te maken met het hotel en met name het vernieuwde terras en de nieuwe Brasserie Le Monde. Ook deelden zij mee dat er op dit moment hard gewerkt wordt om ook Restaurant O Mundo medio november een echt ‘De Vries-sausje’ te geven. Na de toespraken werden de aanwezigen uiteraard verwend met heerlijke hapjes en drankjes.

Het volgende Wagenings Ondernemers Café is op woensdag 3 oktober van 17.30 tot 19.00 uur. Dan weer op het vertrouwde adres: Café Onder de Linden aan de Haagsteeg.

Share This