Regio FoodValley is dit jaar gestart met de innovatiemonitor om meer inzicht te krijgen van innovaties die in deze regio plaatsvinden. Samen met ondernemers is dit online platform opgezet. Naast het monitoren van innovaties biedt het ook een platform om ondernemers met elkaar te verbinden. Donderdag 27 september overhandigde René Verhulst, voorzitter van Regio FoodValley, het eerste rapport aan Peter Pors, afgevaardigde VNO NCW en Gerke van Zalk, voorzitter van het FOV tijdens de WUR Company Day.

De regio kent ruim 30.000 bedrijfsvestigingen met totaal  circa 175.000 arbeidsplaatsen. Hiervan zijn acht sectoren van belang voor innovatie: Bouw, Creatieve industrie, Energie- en milieutechnologie, Food, ICT, Metaal, Overige Industrie en Transport & Logistiek. Samen omvatten deze sectoren bijna 40% van alle arbeidsplaatsen in de regio.

Productinnovaties
Uit een enquête onder ruim 1200 bedrijven binnen de genoemde sectoren zijn er vier branches die de meeste innovatie-activiteiten laten zien. De Creatieve industrie, Energie- en Milieutechnologie, ICT en de Foodsector staan hierbij boven aan. De bouw en de transport sectoren innoveren het minst. Alle innovatie-activiteiten zijn met name gericht op productinnovaties.

Positief over groei en werkgelegenheid
De ondernemers in de regio zijn positief over hun groei op het gebied van omzet. Regio Foodvalley scoort hier 67 (regio Arnhem/Nijmegen ligt dit op 48). Ook voor de score voor werkgelegenheid laat 46 zien ten opzichte van de 33 van Arnhem/Nijmegen.

Algemene bevindingen
Dertien innoverende bedrijven zijn nader onderzocht en meegenomen in de eerste Innovatiemonitor. Zij leiden tot een aantal algemene observaties. Kennis is van groot belang, het gebruik maken van beschikbare subsidies, de wens voor ondersteuning voor het aanpassen van wet- en regelgeving, het versterken van de relatie tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven tot aan het verbeteren van de rol van de regio voor ondersteuning en zichtbaarheid van de innovaties.

De innovatiemonitor is een eerste stap. De meerwaarde zal vooral blijken als deze een aantal jaren wordt herhaald en erin slaagt om een rol te spelen om innovatieve activiteiten te bevorderen.

Het volledige rapport en de best practices staan op: www.regiofoodvalley.nl/innovatie

Share This