In Wageningen spreken ondernemers en politici vaak over elkaar. Maar minder met elkaar. Om dat te verbeteren organiseerden de ondernemers van het WOC en het SOW woensdag 5 oktober een Politiek Café.

De Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW) bestaat uit ondernemers uit de binnenstad. Het Wagenings Ondernemerscontact (WOC) is de belangenbehartiger van het gehele Wageningse bedrijfsleven. Voorzitters Ruud van Doorn en Sjirk Bijma legden uit waarom zij gezamenlijk het Politiek Café organiseerden. “Wij hebben soms het gevoel dat economie in onze stad een ondergeschoven kindje is. Wij willen laten zien dat we van belang zijn.”

Met een veertigtal ondernemers en politici in de zaal, ging WOC-bestuurslid Simon Vink in gesprek met wethouders Maud Hulshof en Erik Jan Bijleveld. Vooraf konden ondernemers al vragen insturen, Vink behandelde die in een aantal thema’s.

Binnenstad
Zowel politici als ondernemers vinden dat de binnenstad een gezellige plek moet worden om te verblijven. Vanuit de horeca kwam de oproep om de grotere terrassen ook volgend jaar mogelijk te maken. Daar wordt volgens Hulshof op dit moment naar gekeken. “We spreken daarbij ook naar omwonenden en de markt. Binnenkort hopen we daar meer duidelijkheid over te geven.” Parkeren blijft ook een heikel punt. Bijleveld erkende dat goed en dichtbij parkeren voor bezoekers aan de stad belangrijk is. “Maar parkeerterreinen zien er niet aantrekkelijk uit. Dus moeten we goed kijken naar de juiste oplossing.” Vanuit de zaal kwam de opmerking dat niet alleen gekeken moet worden naar de lange termijn. Snelle oplossingen als pendeldiensten kunnen al snel sommige problemen oplossen.

Haven
Voor wat betreft de haven kwam de vraag of daar geen woningen kunnen komen. Volgens Hulshof wordt samen met de bedrijven in de haven gekeken naar de toekomst. “We gaan geen bedrijven dwingen om te vertrekken. Maar als ze zelf weg willen, ontstaan er wel kansen.” Vink vertelde dat bedrijven in de haven vertellen dat ze al vier jaar niemand vanuit het stadhuis op locatie hebben gezien.” Dat moet volgens Hulshof in de toekomst inderdaad beter.

Bedrijven of wonen
Het Business en Science Park (BSPW) heeft volgens Hulshof een belangrijke rol in Wageningen. “Het is een logische plek voor groeiende bedrijven die geen plek meer hebben op de Campus bij StartLife. Het zou jammer zijn als dat verdwijnt. Ik hoor ook de geluiden dat het mooie plek zou zijn voor woningbouw, omdat het nu lijkt alsof er veel leeg staat. Maar ik heb begrepen dat er belangstelling is voor het oude gebouw van Meteo Consult. Als dat gevuld wordt, heb je al weer een heel ander beeld.” Op de vraag of er na voltooiing van Born Oost nog plek is voor nieuwe bedrijven, antwoordden Bijleveld en Hulshof dat daarvoor in de regio Food Valley wordt gekeken.

Energiecrisis
Uiteraard kwam ook de energiecrisis aan de orde. De vraag was wat de gemeente voor ondernemers kan doen. Hulshof en Bijleveld hadden hier nog geen antwoord op. “We horen inderdaad schrijnende verhalen, zo hoorde ik laatst een ondernemer die van 500 naar 6.000 euro in de maand ging. Maar op dit moment kunnen we als gemeente nog niets doen, we  wachten met smart op landelijke regelingen. Ik roep ondernemers wel op om contact op te nemen met ons Ondernemersloket als ze echt in de problemen zitten.” Ook bracht Bijleveld Wageningen Werkt Duurzaam onder de aandacht. “Op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing zijn vaak nog flinke stappen te zetten. En op 1 januari moeten kantoorpanden een energielabel hebben. De Omgevingsdienst is op dit moment aan het kijken hoe ze dat gaan handhaven.”

Actie!
Aan het eind van de avond smeekten de ondernemers op meer snelheid bij de gemeente. “Stop eens met nadenken en kom daadwerkelijk in actie. Het lijkt wel of hier in Wageningen alles drie keer langer moet duren.” Hulshof erkende dat sommige dossiers inderdaad wel erg lang duren. “Van sommige verhalen krijg ik ook wel eens het schaamrood op de kaken. Soms kan het niet anders. We hechten er aan dat alle belanghebbenden gehoord worden. Democratie kost nu eenmaal tijd. Maar soms kan het wel sneller. Ik wil absoluut mijn ambtenaren niet afvallen, maar van oudsher werken zij wel voorzichtig. Gelukkig zien we dat nu veranderen. Zo ben ik erg blij dat we sinds september een adviseur economie hebben.” Bijleveld viel zijn collega bij. “We investeren sowieso op diverse in nieuwe medewerkers. Zowel in kwaliteit als kwantiteit is dat nodig om onze ambities waar te maken.”

Voor herhaling vatbaar
Na afloop waren zowel ondernemers als politici het eens: het was een geslaagde avond die voor herhaling vatbaar is. Hulshof riep ondernemers daarnaast op om het kritische tegengeluid te laten horen. “Ik zit elke woensdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur in de Binnenstadswinkel. Kom vooral langs als je ideeën, problemen of kritiek hebt. Of laat het per mail weten.”

Share This