Het water staat de Wageningse winkeliers en horecaondernemers aan de lippen. De gedwongen sluiting maakt hun situatie met de dag slechter en tal van faillissementen en bedrijfsbeëindigingen dreigen. Daarom doet het Wageningse Ondernemers Contact (WOC) een oproep aan het gemeentebestuur om een zorgvuldige opening van winkels en terrassen mogelijk te maken.

Het bestuur van het WOC doet een dringend appel op het college van burgemeester en wethouders in Wageningen een verantwoorde openstelling te gedogen. “We zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om gezamenlijk een goed werkend veiligheidsprotocol te ontwikkelen”, aldus WOC-bestuurslid Simon Vink. “Hiermee kunnen consumenten weer in de non-food inkopen doen. Ook is het volgens ons bestuur, onder strikte voorwaarden, verantwoord op terrassen van de horeca een drankje of hapje te nuttigen. Ons pleidooi doet niet af aan de ernst van de pandemie. Dat onderkennen we uiteraard. Daarom willen we ook die strenge voorwaarden.”

Het draagvlak voor de coronamaatregelen kalft volgens het WOC in rap tempo af als er geen zicht is voor ondernemers en consumenten op licht aan het eind van de tunnel. “Wageningse ondernemers zijn bereid zorgvuldige en adequate maatregelen te implementeren en te handhaven, waardoor de veiligheid voor ondernemers, personeel en klanten binnen redelijke marges is gegarandeerd.  Langer wachten is onverantwoord en zal leiden tot economische kaalslag in de binnenstad, grote werkloosheid en grote sociale en psychische gevolgen voor de ondernemers en hun gezinnen. De stappen die het kabinet afgelopen dinsdag heeft gezet gaan in de goede richting, maar zijn volstrekt onvoldoende”, vindt het WOC-bestuur.

Het WOC sluit zich met de noodkreet aan bij brancheorganisatie INretail dat het kabinet dringend vraagt de winkelsluiting te beëindigen. De winkelsluiting was een maatregel omdat op de zogenaamde routekaart van de overheid de situatie in ons land als ‘zeer ernstig’ werd gekwalificeerd. INretail wijst er terecht op dat die situatie met 146 besmettingen per honderdduizend mensen achter ons ligt. Het bestuur van het WOC onderschrijft dan ook het standpunt van INretail dat het economisch en sociaal onverantwoord is de winkels en horeca nog langer gesloten te houden. “Daarmee willen we niet afdoen aan de ernst van de virusuitbraak en ook niet aan de noodzaak van zorgvuldig omgaan met de risico’s. Het heeft er echter, vrezen wij, alle schijn van dat we als samenleving moeten leren leven met een langdurige aanwezigheid van het virus. Dat maakt het, zo vinden wij, noodzakelijk om een einde te maken aan het stilleggen van alle activiteiten en om sociaal en economisch verkeer, onder strikte veiligheidseisen, weer mogelijk te maken.”

Het WOC roept in een brief het college van B en W op om actief bij te dragen aan het zo snel mogelijk verantwoord opstarten van het economisch leven in Wageningen. Tevens roepen zij  op om onder een strikt veiligheidsprotocol openstelling van ondernemingen in Wageningen te gedogen en af te zien van handhaving.

Share This