Nieuws

Regiogemeenten ondersteunen ondernemers in zwaar weer

Dit jaar is het economisch herstel langzaam in een versnelling gekomen. Ook de (kleine) ondernemers die door de crisis schulden hebben opgebouwd, krabbelen weer langzaam op. In de praktijk blijkt echter dat bedrijven, maar ook zzp’ers die een bedrijf willen starten, behoefte hebben aan...

Lees meer

Van de voorzitter: vertrouwen in de toekomst

Vorige week is dan eindelijk het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. U zult het me niet kwalijk nemen dat ik nog niet alle 70 pagina’s heb kunnen bestuderen. Maar als ik de commentaren in de media hoor en lees en ook de reactie van VNO-NCW en MKB Nederland verneem, mogen we stellen dat ondernemers...

Lees meer

Mobiliteitsmanagement wordt een van onze speerpunten

Het WOC heeft besloten om voor 2018 het mobiliteitsmanagement als speerpunt van beleid te benoemen. Daarbij is het de bedoeling om bedrijven en instellingen te stimuleren om aan mobiliteitsmanagement te gaan doen, bestaand beleid te inventariseren en waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Maar ook...

Lees meer

Ilonne Bongers en Robert Frijlink nieuwe centrummanagers

Ilonne Bongers en Robert Frijlink worden de nieuwe centrummanagers van Wageningen. Woensdagavond 11 oktober werden zij op de jaarvergadering van de Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW) gepresenteerd als opvolgers van Tom Kool die per 1 januari afscheid neemt. Bongers en Frijlink gaan de...

Lees meer

Arbeidsmarkt netwerkevent FoodValley goed bezocht

Ruim 70 vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid uit de regio FoodValley gingen donderdag 5 oktober met elkaar in gesprek bij werkgever Plantion in Ede. Centraal stond het optimaliseren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio FoodValley. Tijdens...

Lees meer

Eerste nieuwsbrief Wageningen Werkt Duurzaam

Wageningen Werkt Duurzaam – opgericht door het WOC – is een netwerk voor bedrijven in Wageningen die duurzamer willen ondernemen. De stichting ondersteunt bedrijven, organiseert kennisuitwisseling en zet projecten op om Wageningse bedrijven en instellingen te helpen om energiezuiniger, groener en...

Lees meer

Nieuwe website WOC

Tijdens het Wagenings Ondernemers Café is de vernieuwde website van het WOC gepresenteerd. De site, gemaakt door SAND webdesign, heeft een moderne, zakelijke uitstraling en is geschikt voor weergave op mobiel, tablet en desktop. Het relevante nieuws voor Wageningse ondernemers wordt voortaan op...

Lees meer

Tevreden dat provincie regie bereikbaarheid overneemt

Provinciale Staten heeft vorige week in meerderheid besloten dat de provincie een zogenaamd inpassingsplan om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren mag doorvoeren. “Wij willen het vestigingsklimaat van FoodValley verbeteren en de potentie van de Wageningen Campus – universiteit, research,...

Lees meer

Wagenings Ondernemers Café woensdag 6 december

Op woensdag 6 december is het weer borreltijd in het laatste Wagenings Ondernemers Café van dit jaar. Sponsor deze maand is Keygene. Van 17.30 tot 19.00 zijn ondernemers, bestuurders en belangstellenden weer welkom in Café Onder de Linden aan de Haagsteeg. Wees welkom, maar wel graag vooraf...

Lees meer

Arbeidsmarkt netwerkevent Food Valley

In de strategische arbeidsmarkttafel (STAM) FoodValley zetten overheid, onderwijs en ondernemers zich in voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vanuit deze samenwerking is donderdag 5 oktober van 15.00 tot 18.00 uur een inspirerende netwerkbijeenkomst. De bijeenkomst vindt...

Lees meer

Groot Wagenings Dictee

De voorbereidingen zijn al weer in gang gezet voor het vijfde Groot Wagenings Dictee op woensdag 8 november. Het spektakel begint om 19.00 uur in het Hof van Wageningen. Deze keer komt de opbrengst ten goede aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Het dictee wordt georganiseerd...

Lees meer

Ondernemers kiezen het ruime sop met De Blauwe Bever

Het maandelijkse Wageningse Ondernemers Café kende in september een bijzondere editie. Voor één keer werd gekozen voor de haven als locatie. Op de wal werd stevig genetwerkt. De ondernemers en hun gasten kozen daarna het ruime sop voor een tocht door de haven en over de Rijn met safarischip De...

Lees meer

​IGNITE Award voor startende sociale ondernemers

De IGNITE Award daagt startende sociaal ondernemers uit om met hun businessideeën een echte sociale verandering in gang te zetten. Door kennis en ondersteuning te bieden aan deze groep ondernemers groeien hun ideeën uit tot heldere plannen en komen uit deze plannen succesvolle social enterprises...

Lees meer

FOV gaat bestuurlijk partnerschap aan met VNO-NCW 

De Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV) en VNO-NCW gaan nog intensiever samenwerken om een sterk ondernemersgeluid te laten horen in de Foodvalley regio. Dat doen ze door middel van een samenwerkingsovereenkomst die op donderdag 6 juli werd ondertekend. Martin Ruiter, voorzitter FOV: “We...

Lees meer

​​Wageningen University & Research bestaat 100 jaar

In 2018 bestaat Wageningen University & Research (WUR) 100 jaar. In de afgelopen eeuw heeft de organisatie, waarvan een groot deel is gevestigd in Wageningen, zich als wereldwijde expert bewezen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Op 9 maart 2018 bestaat WUR 100 jaar en vanaf...

Lees meer

Met de voorzitter op bezoek bij het NIOO

Onze voorzitter Sjirk Bijma is de afgelopen maanden op bezoek geweest bij een aantal Wageningse bedrijven en organisaties. Doel was de bedrijven en de ondernemers beter te leren kennen. Voor het WOC-nieuws gingen we samen met Sjirk mee op bezoek naar het NIOO-KNAW bij de rotonde op de kruising...

Lees meer

WOC is één van de 18 klimaatpartners

Wageningse bedrijven, instellingen en organisaties en de gemeente Wageningen gaan samenwerken om Wageningen klimaatneutraal te maken in 2030. Daarvoor is een gezamenlijk klimaatplan opgesteld, dat inmiddels door 18 ‘klimaatpartners’ is onderschreven. Het WOC is een van de...

Lees meer

Het WOC heeft geld beschikbaar voor goede ideeën

Ons eigen vermogen is de afgelopen jaren flink gegroeid. Tijdens de voorjaars-ALV is besloten om een deel van dit geld, een bedrag van circa  € 20.000,  in te zetten voor bepaalde speerpunten, sectoren of voor innovatieve plannen van ondernemers. In de najaars-ALV gaan we beslissen waaraan het...

Lees meer