Nieuws

Een smaakvolle uitdaging

Sinds maart van dit jaar maakt de Wageningse Uitdaging matches tussen het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Nu al een groot succes, wat zonder Wageningse ondernemers niet mogelijk is. Op donderdagavond 29 november wil de Wageningse Uitdaging samen met ondernemers de basis...

Lees meer

Duurzaam Ondernemen Event Food Valley

Het wordt groots, informatief en vooral voor en door ondernemers uit FoodValley: het Duurzaam Ondernemen Event (DOE) 2018. In de Basiliek in Veenendaal combineert DOE op dinsdag 20 november een inspirerend verhaal van architect en topspreker Thomas Rau met voorbeelden van circulaire diensten en...

Lees meer

Speciale editie Wagenings Ondernemers Café met Paul Rulkens

Op woensdag 21 november houden wij onze algemene ledenvergadering. Aansluitend organiseren wij een speciale editie van het Wagenings Ondernemers Café. Vanaf 18.30 uur zijn ook niet-leden van harte welkom in Café Loburg, Molenstraat 6. We hebben namelijk Paul Rulkens weten te strikken voor een...

Lees meer

Vierde editie Business Event

Wie worden de opvolgers van Robin French Bakery, Umameats, Woudenberg Dranken en HEMA Wageningen? Dat wordt maandag 8 april 2019 bekend tijdens de vierde editie van het Business Event Wageningen. Op dit moment is de organisatie samen met de voordrachtscommissie, bestaande uit Ilonne Bongers, Edgar...

Lees meer

Nieuwe bereikbaarheidsagenda voor Regio Foodvalley

Regio Foodvalley wil op een slimme, duurzame en gezonde manier de bereikbaarheid verbeteren. In de nieuwe ‘Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022’ staat beschreven hoe dit wordt aangepakt. Hierbij speelt de regio in op trends en regionale kansen voor slimme en duurzame mobiliteit. De...

Lees meer

Groot onderzoek naar koopgedrag

Regio FoodValley, waartoe ook de gemeente Wageningen behoort, heeft samen met de provincie Gelderland het initiatief genomen om aan te haken bij het eind september gestarte koopstromenonderzoek in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen...

Lees meer

Nieuwsbrief oktober

Vers van de pers; onze nieuwsbrief. Met onder andere duurzame mobiliteit, Business Event, Grebbedijk en maak kennis met onze nieuwe penningmeester Toine van Veenendaal. Lees hier de...

Lees meer

Ondernemers en Regio FoodValley starten met de innovatiemonitor

Regio FoodValley is dit jaar gestart met de innovatiemonitor om meer inzicht te krijgen van innovaties die in deze regio plaatsvinden. Samen met ondernemers is dit online platform opgezet. Naast het monitoren van innovaties biedt het ook een platform om ondernemers met elkaar te verbinden....

Lees meer

Ondernemerscafé te gast bij Hotel De Wereld

Het was woensdag 5 september een gezellige drukte op het terras van Hotel De Wereld. Bijna honderd ondernemers, politici, bestuurders van de WUR en overige geïnteresseerden waren daar te gast bij het eerste maandelijkse Wageningse Ondernemers Café na de zomervakantie. Het ondernemerscafé is een...

Lees meer

Nieuwsbrief FOV

De Federatie Ondernemerkringen Valleiregio (FOV) is de samenwerking van acht bedrijvenkringen uit de Valleiregio. Dit zijn: Barneveldse Industriële Kring (BIK) Wagenings Ondernemers Contact (WOC) Bedrijvenkring Veenendaal (BKV) Edes Bedrijfs Contact (EBC) Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk (BHN)...

Lees meer

Conceptverslag ALV 4 juli 2018

Verslag Algemene Ledenvergadering WOC, gehouden op woensdag 4 juli 2018 in Café Onder de Linden, Wageningen   Aanwezige bestuursleden: Sjirk Bijma (voorzitter), Willem Kuijsten (penningmeester), Piet-Hein van Spanje (secretaris), Casper Bijl, Maarten Kessel, Herbert Boon, Mariëtte van Duin, Ria...

Lees meer

Nieuwsbrief juli

Vers van de pers, onze nieuwsbrief. Met o.a. het W12 communiqué aan de gemeente, WOC ondersteunt herstel Bergpoortbrug, Leo de Windt nieuw bestuurslid WOC en ontwikkelingen...

Lees meer

W12 overhandigt communiqué aan gemeente

WOC-voorzitter Sjirk Bijma heeft tijdens het Wagenings Ondernemers Café namens de W12, de twaalf grootste werkgevers van Wageningen, een communiqué overhandigd aan wethouder Dennis Gudden. De W12 wil heel graag een constructief overleg met het nieuwe college van burgemeester en wethouders om...

Lees meer

WOC steunt herstel van de Bergpoortbrug

Het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) heeft de Stichting herstel stadsgezicht Wageningen (SSW) een lening van 5.000 euro toegekend. WOC-voorzitter Sjirk Bijma overhandigde dit bedrag tijdens het Wagenings Ondernemers Café symbolisch met een cheque aan Rienk Kuiper, bestuurslid van de SSW. Met...

Lees meer

Nieuwsbrief mei

Vers van de pers; onze nieuwsbrief. Met o.a.: het gaat goed met Business & Science Park, Festival 100 jaar WUR, Beter Bereikbaar Wageningen, Wageningen Werkt Duurzaam en glasvezel in het buitengebied. Lees hier de...

Lees meer

Noldus verdient Mijlpaal: helemaal zonder gas

Het verwarmingssysteem van informatietechnologiebedrijf Noldus was hoognodig aan vervanging toe. Dankzij warmtepompen en warmtewisselaars kan het bedrijf nu helemaal zonder gas. Het leverde Noldus de Mijlpaal Klimaatneutraal Wageningen op. De weelderige tuin van Noldus Information Technology aan...

Lees meer

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 4 juli houden wij onze Algemene Ledenvergadering in Café Onder de Linden, Haagsteeg 16. De vergadering begint om 17.15 uur, inloop vanaf 17.00. Na afloop van de ledenvergadering begint aansluitend het maandelijkse Wagenings Ondernemers Café. Kijk hier voor de agenda van de ALV en de...

Lees meer

Zienswijze Beter Bereikbaar Wageningen

De provincie Gelderland heeft de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau Beter Bereikbaar Wageningen ter inzage gelegd. Mede namens de W12, de twaalf grootste werkgevers van Wageningen, hebben wij onze zienswijze ingediend. De notitie geeft wat ons betreft een goede inhoudelijke afbakening van...

Lees meer

WOC stuurt brief naar formateur en gemeenteraad

Het Wagenings Ondernemers Contact en de W12, de 12 grootste bedrijven en instellingen van Wageningen, volgen met grote belangstelling de onderhandelingen die moeten leiden tot een coalitieakkoord en een college van burgemeester en wethouders dat de komende vier jaar Wageningen gaat besturen. In...

Lees meer