Het WOC-bestuur is druk bezig om de belangen van het Wageningse bedrijfsleven goed te behartigen. Dat is lang niet altijd zichtbaar, maar er gebeurt veel in onze stad. Daarom wij willen u in onze nieuwsbrieven steeds kort melden wat wij in onze maandelijkse bestuursvergaderingen hebben besproken.

In maart bezochten wethouder Erik-Jan Bijleveld en Robert Frijlink (centrummanager en afdeling economische zaken gemeente Wageningen) onze bestuursvergadering. Het doel was om bij te praten over ontwikkelingen in Wageningen in het algemeen en in het bijzonder over zaken die spelen bij ondernemers in de binnenstad.

Gesproken werd over de visie hoe Wageningen er in 2045 uit moet zien, het zogenaamde Wagenings Kompas. Vanuit de gemeente wordt ingezet op autoluw maken van de binnenstad. Ondernemers vinden dit onduidelijk en zijn bezorgd over de bereikbaarheid voor bezoekers. Ook de vraag waar nieuwe woningen moeten komen en welke bedrijvigheid daarbij mogelijk is, baart zorgen. WOC is al bij gesprekken hierover aanwezig geweest. Belangrijk voor bedrijven is duidelijkheid. Besluitvorming duurt nu vaak te lang. Positief is dat de gemeente op allerlei gebieden de komende tijd veel nieuwe mensen gaat aannemen. WOC geeft verder aan dat er de komende jaren veel geld nodig is voor de infrastructuur.  Zowel het WOC-bestuur als Bijleveld en Frijlink kijken terug op een goed gesprek. Afgesproken is dat beiden vaker aan gaan schuiven tijdens bestuursvergaderingen.

Na het vertrek van Bijleveld en Frijlink heeft het bestuur het bedrijfsbezoek aan de Aula geëvalueerd. Het was een prima avond met een goede opkomst. Het concept bedrijfsbezoek is voor herhaling vatbaar.

De voorjaars-ALV van 10 mei in PROOST is alvast voorbesproken. Zo zijn we van plan om het systeem van contributie aan te passen. Verder is het bestuur bijgepraat over de werkzaamheden op de Churchillweg die eind maart starten.

Er is overleg geweest met Herma Harmelink van de afdeling economie van de gemeente. Zij wil economie op de kaart zetten en is bezig met een economische visie die eind dit jaar klaar moet zijn. Het WOC blijft in overleg en is benieuwd wat dit betekent voor o.a. de haven, het Business en Science Park en de binnenstad.

Bestuurslid Simon Vink was aanwezig bij een bijeenkomst van de kopgroep Citymarketing. In een van de komende nieuwsbrieven geeft hij een kort overzicht rond dit onderwerp.

Share This