De Wageningse ondernemers van het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) en de Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW) organiseerden woensdag 17 januari hun nieuwjaarsborrel. Tussen het netwerken en het uitwisselen van de goede wensen door, hield WOC-voorzitter Sjirk Bijma namens beide verenigingen zijn nieuwjaarsspeech.

Daarin herhaalde hij wederom zijn zorgen over de bereikbaarheid van de stad. Hij refereerde daarbij aan de nieuwjaarsspeech van burgemeester Floor Vermeulen met de uitspraak ‘Wageningen is bijna het paradijs op aarde’. “Het is dan wel een paradijs dat voor velen niet of met buitensporig grote inspanning te bereiken is”, aldus Bijma. “De bereikbaarheid van de stad/het centrum en de verbinding tussen de stad en Wageningen Campus zou, zo wordt al enige jaren gezegd, met spoed en voorrang worden gerealiseerd. Helaas, zo weet een ieder, is dit echter niet het geval en voor het komende jaar zijn de zorgen van WOC en SOW er alleen maar groter op geworden. De aanleg van de buitengewoon dure verkeerswerken op en langs de Nijenoord Allee lijken in ieder geval twee jaar in beslag te gaan nemen. Gedurende die twee jaar gaat de stad potdicht. Althans, op dit moment is niet duidelijk hoe gemeente en provincie dat gaan oplossen. Dat baart ons grote zorgen.”

Gelukkig zijn er volgens Bijma ook goede ontwikkelingen te melden: “De gemeente omarmt een plan om Wageningen beter in de markt te zetten bij bezoekers. De ontwikkeling van de Aula en het gebied erom heen is ook een goede stap in het versterken van de uitstraling. Het bestemmingsplan voor Born-Oost is afgerond, maar daadwerkelijke ontwikkeling laat – als gevolg van de netcongestie – nog wel even op zich wachten. Als er daadwerkelijk sneller en slagvaardiger was gehandeld waren we hier niet tegen aan gelopen: dan was er nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid gecreëerd.”

Een belangrijke ontwikkeling voor WOC en SOW is de start van Wageningen Economic Board en het Wagenings Parkmanagementoverleg. “Vertegenwoordigers van verschillende sectoren van de Wageningse economie en van de verschillende bedrijvenparken gaan vanaf dit jaar een aantal keer met elkaar en de gemeente in overleg over praktische en strategische zaken die het Wageningse bedrijfsleven en de Wageningse economie behelzen. Het WOC heeft hiertoe het initiatief genomen en de gemeente heeft dit omarmt. Verheugend is ook dat vanuit het bedrijfsleven enthousiast is gereageerd op deze stappen. Ook het SOW gaat deel uitmaken van dit overleg”, besloot Bijma zijn speech positief.

Lees hier de volledige toespraak van Sjirk Bijma.

Share This