Regio Foodvalley wil op een slimme, duurzame en gezonde manier de bereikbaarheid verbeteren. In de nieuwe ‘Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022’ staat beschreven hoe dit wordt aangepakt. Hierbij speelt de regio in op trends en regionale kansen voor slimme en duurzame mobiliteit.

De agenda is het resultaat van een intensief werkproces van de acht samenwerkende gemeenten. “Een goede bereikbaarheid is een fundamentele randvoorwaarde voor de verdere economische groei van onze regio”, benadrukt de Veenendaalse wethouder Engbert Stroobosscher, regionaal portefeuillehouder Mobiliteit. “De bereikbaarheidsagenda stelt ons in staat om hier gezamenlijk nog beter aan bij te dragen. Naast de bekende knelpunten zoals knooppunt A1/A30 en de Rijnbrug, is in de agenda vooral aandacht voor het stimuleren van duurzame vormen van mobiliteit. Samen werken aan het netwerk van fietsroutes, het stimuleren van fietsgebruik onder werknemers en het verbeteren van openbaar vervoerverbindingen zijn hier voorbeelden van.” Het bestuur van Regio Foodvalley is op 19 oktober akkoord gegaan met de ‘Bereikbaarheidsagenda 2018-2022’. De komende tijd krijgen de gemeenteraden in de regio de mogelijkheid om te reageren voordat het stuk definitief wordt vastgesteld.

 

 

Share This