Woensdagavond 10 januari hielden wij onze nieuwjaarsborrel. Op heel bijzondere locatie dit keer; de Grote Kerk op de Markt. Ondernemers, bestuurders en relaties wensen elkaar een voorspoedig, gezond en ondernemend 2018. WOC-voorzitter Sjirk Bijma verkeerde met zijn nieuwjaarsspeech nog in december-sferen, hij had hem op rijm gemaakt. Hoewel hij zelf concludeerde dat hij met niveau van zijn poëzie niet de nieuwe stadsdichter gaat worden, luisterde het publiek toch aandachtig.

Tussen zijn kwinkslagen door, wist Bijma ook nog enige inhoudelijk punten naar voren te brengen. Zo meldde hij dat mobilteitsmanagement een van de speerpunten voor 2018 wordt. Ook gaat het WOC door middel van een revolving fund een deel van het eigen vermogen besteden aan projecten die ondernemend Wageningen ten goede komen. Wageningen Werkt Duurzaam, waar het WOC een van de partners is, heeft nu echt zijn draai gevonden. Bijma feliciteerde het oudste WOC-lid, Wageningen UR, met de honderdste verjaardag. Wel onderschreef hij de kritische noot die burgemeester Geert van Rumund in diens nieuwjaartoespraak naar voren bracht. Ook Bijma is bezorgd over het feit dat Wageningen UR afscheid wil nemen van de Aula en daarmee uit de binnenstad gaat verdwijnen. Bijma deelde mee dat het WOC graag meedenkt om hier toch iets mee te doen.

WOC-secretaris Piet-Hein van Spanje gaf daarna nog enige uitleg waarom de nieuwjaarsborrel in de Grote Kerk plaatsvond. Vorig jaar is de Grote Kerk overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). De SOGK draagt zorg voor het duurzaam beheer en behoud van de kerk. De inzet is om het kerkgebouw een samenbindende plaats en functie te geven in de gehele Wageningse gemeenschap. De kerk wordt gebruikt voor kerkdiensten. Daarnaast vinden er andere activiteiten plaats. Door deze activiteiten worden de reguliere kosten gedekt. Hiertoe is de Stichting Grote Kerk Wageningen (SGKW) in het leven geroepen. De stichting werkt aan de verdere ontwikkeling van aanvullende activiteiten. Het WOC ondersteunt dit en koos daarom zelf voor de kerk als locatie voor de nieuwjaarsborrel. De aanwezigen concludeerden dat het een sfeervolle en bijzondere avond opleverde.

Marjet van Veelen maakte een mooi fotoverslag van de avond.

Share This