Iedere inwoner van Wageningen die vragen en ideeën heeft over zijn of haar leefomgeving, kan daarmee aan de slag. Stadslab Wageningen helpt bij het doen van onderzoek en het delen van de resultaten van dat onderzoek. Stadslab is nu een half jaar actief en heeft al diverse inwonersinitiatieven verder geholpen met hun onderzoek.

Stadslab heeft tot doel inwoners ‘data smart’ te maken. Dit betekent dat mensen zich meer bewust worden van wat er mogelijk is met data (gegevens) en hoe zij deze zelf kunnen gebruiken om meer te weten te komen over hun buurt, wijk, stad of omgeving. Zo komt informatie, die veelal bij overheden of commerciële bedrijven ligt en niet altijd makkelijk toegankelijk is, beschikbaar voor iedereen.

Van vraag naar antwoord
Bastian de Pooter van Stadslab: “Iedereen die iets wil onderzoeken dat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere Wageningers interessant is, kan terecht bij het Stadslab. Dat kan van alles zijn. Stel, je wil met je buurt een nieuw initiatief starten en hebt daarvoor meer kennis nodig. Of je hebt een vraag over jouw directe leefomgeving, maar weet niet hoe je daarmee aan de slag kunt. Dan helpt Stadslab om jouw vraag, idee of initiatief verder te brengen. Hoe we dat doen, vertel ik je graag, staat op onze website én in onze nieuwe folder.”

Ontmoet, Onderzoek, Ontdek
Stadslab helpt door samen de onderzoeksvraag scherp te krijgen. Daarna koppelt Stadslab de initiatiefnemer aan de juiste mensen die kunnen helpen met het onderzoek. Dat kunnen studentgroepen of onderzoekers van de WUR zijn. Zij helpen om bestaande data te vinden, nieuwe data te verzamelen, deze te verwerken en goed in beeld te brengen.
Ook helpt Stadslab met het delen van de resultaten van het onderzoek, zodat ook anderen ‘data smart’ worden. Stadslab organiseert daarnaast zelf een aantal keer per jaar bijeenkomsten over het thema ‘data smart inwoners’.

Projecten
Inmiddels is al een aantal projecten gestart met hulp van Stadslab en zijn de eerste resultaten binnenkort beschikbaar. Voorbeelden van projecten zijn: een onderzoek naar de minibiebs door cultureel centrum ZinZin. Stadslab helpt bij het maken van een helder overzicht van de locaties en het verhaal achter de minibiebs. En het project over de kwaliteit van het oppervlaktewater in het Binnenveld. Stadslab helpt Stichting Mooi Binnenveld bij het vinden en verwerken van de juiste data (gegevens) om dit goed in beeld te brengen. Daarnaast ondersteunt Stadslab bij het organiseren van wateronderzoek door inwoners.

Dit komt eraan …
In het najaar slaan Platform Duurzaam Wageningen, Leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van WUR en Stadslab de handen ineen om de Wageningse luchtkwaliteit in Wageningen op buurtniveau nauwkeurig te monitoren. Iedereen die hieraan mee wil werken, kan dit laten weten aan Stadslab.

De bblthk en partners
Stadslab is een initiatief van de bblthk en werkt samen met Wageningen University & Research (Wetenschapswinkel en Society Based Education), gemeente Wageningen (applicatie en informatiebeheer GEO) en Thuis Wageningen. Meer weten over Stadslab? Kijk op www.stadslabwageningen.nl en/of lees de folder.

Share This