Ereleden​

Het Wagenings Ondernemers Contact heeft een lange historie van actieve leden en bestuursleden. Naast de gewone leden kent het WOC ereleden. Ereleden zijn ‘diegenen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en langdurig over hun eigen schaduw heen zijn gestapt om het beste te bewerkstelligen voor alle leden’.​

De ereleden van het WOC zijn:
Maarten van Hezik
Henk van der Linden
Oeds de Kroon
Cor Giesen