Het gezamenlijk bedrijfsbelang van de sector Kennisintensieve bedrijven / Dienstverlening is de primaire invalshoek bij belangenbehartiging.Vaak zullen deze belangen echter ook zwaar wegen bij de leden van de andere sectoren. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld Arbowet-aangelegenheden, beveiliging van gebouwen en terreinen en het mede opzetten van beleidskaders voor toekomstige ontwikkelingen binnen de Wageningse gemeenschap.
Bestuurslid voor deze sector is Simon Vink.

Share This