Het gezamenlijk bedrijfsbelang van de sector Kennisintensieve bedrijven / Dienstverlening is de primaire invalshoek bij belangenbehartiging.Vaak zullen deze belangen echter ook zwaar wegen bij de leden van de andere sectoren. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld Arbowet-aangelegenheden, beveiliging van gebouwen en terreinen en het mede opzetten van beleidskaders voor toekomstige ontwikkelingen binnen de Wageningse gemeenschap.
Bestuurslid voor deze sector is Simon Vink.

Share This
'),document.contains||document.write(''),window.DOMRect||document.write(''),window.URL&&window.URL.prototype&&window.URLSearchParams||document.write(''),window.FormData&&window.FormData.prototype.keys||document.write(''),Element.prototype.matches&&Element.prototype.closest||document.write('')