De Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen moet over de gehele lengte van 5,4 km versterkt worden om de veiligheid van de inwoners in het achterland te garanderen. Deze versterking biedt ook kansen voor de ontwikkeling van bedrijvigheid, natuur, recreatie, toerisme en verkeersveiligheid rond de dijk. Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Wageningen, de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben de handen ineen geslagen om de wensen en mogelijkheden in kaart te brengen.

Eerder dit jaar presenteerde Waterschap Vallei en Veluwe de eerste schetsen, die een beeld geven hoe het uiteindelijke plan er uit komt te zien. Uit zes zogenaamde concept denkrichtingen blijkt dat nog veel mogelijk is op en rond de Grebbedijk. Meer natuur, een autovrije dijk, een verplaatsing van de jachthaven naar de Pabstendam, wonen op de dijk. Alle ideeën die de afgelopen jaren naar voren zijn gebracht door overheden, bewoners, instanties en belangengroeperingen hebben een plek gekregen in de plannen. Daarbij kan de dijk verbreed of verhoogd worden, maar ook een versteviging met bijvoorbeeld damwanden behoort tot de mogelijkheden.

Kortom heel veel keuzes waar de diverse deskundigen nu aan rekenen en tekenen. Eind dit jaar worden uit de huidige plannen drie kansrijke alternatieven vastgesteld. Dan is bekend welke plannen technisch en financieel haalbaar zijn. In het voorjaar van 2020 wordt een definitieve keuze gemaakt. Vanaf 2023 gaat de schop in de grond. De versterking van de dijk moet uiterlijk in 2024 gerealiseerd zijn.

Kijk voor meer informatie over de toekomst van de Grebbedijk op www.grebbedijk.com. In een volgende WOC-nieuwsbrief zullen we nader ingaan op de ondernemersbelangen rond de plannen voor de Grebbedijk.

Share This